Kampusraksaan ollaan edelleen tyytyväisiä Myllypurossa, liikenne kirvoitti palautetta

Uutta Helsinkiä
21. joulukuuta 2018
Havainnekuva Myllypuron kampuksesta

Lämpimät kiitokset jälleen kaikille teille, jotka vastasitte asukaskyselyyn Metropolian kampustyömaan vaikutuksista Myllypurossa. Kysely oli avoinna marras-joulukuussa ja saimme kaikkiaan 66 vastausta.

Saimme edelleen erittäin hyvät arviot kysymykseen, miten kampus vaikuttaa alueeseen pitkällä tähtäimellä. Kaikkiaan 82 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen vaikutuksiin.

Iso rakennustyömaa näkyy ja kuuluu naapurustossa, joten sen toimintaa arvioitiin kriittisemmin. Noin 55 prosenttia oli vähintään tyytyväinen kampustyömaahan viimeisen kuuden kuukauden aikana. Melko tyytyväisiä oli noin kolmannes vastaajista.

Avoimia palautteita työmaa sai kolmisenkymmentä. Eniten vastaajat antoivat jälleen palautetta liikenteestä. Yhdeksän viestiä koski erityisesti kävelyä ja pyöräilyä. Viestien mukaan liikkuminen on ollut välillä hankalaa Myllyruuhenpolkua pitkin. Lastenvaunuja ja varsinkin pyörätuolilla liikkuvat ovat olleet vaikeuksissa reitillä.  

Autoilijat antoivat palautetta seitsemässä vastauksessa. Ajotietä moitittiin kuoppaiseksi ja liikenteen ohjausta sekä moitittiin että kiitettiin. Osa palautteesta tosin koski muita liikenneasioita kuin työmaata. Viesteissä käsiteltiin mm Kehä I:n uusia järjestelyjä ja Myllypuron muuta rakentamista.

Kahdessa vastauksessa kerrottiin häiritsevästä melusta iltoina, jolloin työ ovat jatkuneet myöhään.

Seitsemän vastaajaa antoi positiivista palautetta, osa kiitteli kampuksen tuloa alueelle ja osa oli tyytyväinen liikennejärjestelyihin hankalalla tontilla.

Metropolian kampus herää eloon tammikuussa, jolloin ensimmäiset opiskelijat aloittavat Myllypurossa kevätlukukauden alkaessa. Kampuksen rakentaminen jatkuu kuitenkin vielä noin vuoden ajan ja toistamme naapurustokyselyn vielä kesällä ja talvella 2019.  

Kuva: Havainnekuva vuodelta 2016, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

Lue lisää kampuksesta Metropolian sivuilla