Kaupungilta lausunto Helenin Tattarisuon biolämpölaitoksen YVA-selostuksesta

Uutta Helsinkiä
09. tammikuuta 2019

Helen tekee ympäristövaikutusten arviointia (YVA) Tattarisuolle mahdollisesti sijoittuvasta biolämpölaitoksesta. Hankkeen YVA-selostus on parhaillaan nähtävillä. Kaupunginhallitus antoi selostuksesta lausunnon. 7. päivä tammikuuta.

Kaupungin lausunnossa todetaan, että YVA-prosessissa ei päätetä hankkeiden toteuttamisesta eikä valita vaihtoehtoja. Mikäli YVA-prosessin päätteeksi hankevaihtoehdot todetaan toteutuskelpoisiksi ja Helen Oy päättää edistää Tattarisuon biolämpölaitosta, on päätöksissä syytä huomioida erityisesti merkittävyydeltään suuriksi arvioidut ihmisiin kohdistuvat vaikutukset. Tästä syystä tulisi ensisijaisesti tutkia laitoksen eteläistä sijaintivaihtoehtoa.

Eteläisessä vaihtoehdossa laitosalueen lähellä on vähemmän asukkaita tällä hetkellä. Lisäksi liikenneyhteydet raskaalle liikenteelle ovat huomattavasti paremmat etenkin sen jälkeen, kun uusi Ilmasillan eritasoliittymä ja Ilmasillantie on rakennettu. Kaupunginvaltuusto on päättänyt näiden asemakaavasta 7.11.2018.

Lausunnon mukaan voimalaitoksen polttoaineiden ilmastovaikutukset tulee arvioida huolellisesti ja uusimman tutkimustiedon valossa. Biolämpölaitoshanke kuitenkin edistää kivihiilen käytöstä luopumista, mikä on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Kaupunginhallituksen 7.1. kokouksen päätöstiedote

Tietoa biolämpölaitoksesta Helenin verkkosivuilla