Kalasatamaan Rediin ympäristötehokkuuden korkein luokitus

Kalasatama
15. tammikuuta 2019
Kauppakeskus Redin kattopuisto ja tornitalo.

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttama kauppakeskus REDI on saavuttanut korkeimman, eli Platina -tason LEED-ympäristöluokituksen. Arvioinnissa eniten pisteitä toivat erinomainen sijainti ja energiatehokkuus. REDI sijaitsee Kalasataman metroaseman välittömässä läheisyydessä niin, että kauppakeskuksen auki ollessa metrolaiturilta on kulkuyhteys kauppakeskuksen kolmanteen kerrokseen. REDIn suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita energiatehokkuuteen.

Hanke saavutti 84 pistettä ylittäen selkeästi neliportaisen LEED -järjestelmän korkeimpaan Platina -tasoon vaadittavan 80 pisteen rajan. REDIssä vesikalusteet ovat vettä säästäviä, jätteet lajitellaan ja uusiokäytetään ja valitut pintamateriaalit ovat vähäpäästöisiä. Käytön aikana energiatehokkuutta valvotaan testaamalla taloteknisten järjestelmien suunnitellun mukainen toiminta. REDIssä on myös toteutettu julkinen puistoalue kauppakeskuksen katolle Itäväylän päälle, mikä osaltaan auttaa hulevesien hallinnassa.

”Platinatason tavoitteleminen oli REDIn kohdalla luonnollista. Toiminnassamme meille on tärkeää etsiä ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja. REDI on myös iso rakennuskokonaisuus keskellä Kalasatamaa, jossa käytetään tulevaisuuden älykkäitä energiaratkaisuja. Älykäs alue edellyttää myös kiinteistöiltä älykkäitä ratkaisuja. Vastuullisena kaupunkikeskusten kehittäjänä tuemme Helsingin kaupungin Kalasataman alueelle asettamia tavoitteita”, sanoo Juha Marttinen, suunnittelujohtaja SRV:ltä.

”Redi-kauppakeskuksen saama platinatason LEED-ympäristöluokitus on hieno saavutus ja yhdessä asuntotorneihin rakennettavien älykkäiden ratkaisujen kanssa täydentää hyvin Fiksun Kalasataman kehittymistä”, sanoo projektinjohtaja Hannu Asikainen, Helsingin kaupunginkansliasta.

Kalasatama älykkään kaupunkirakentamisen pilottialueena

Kalasatamassa tuetaan Helsingin ilmastotavoitteiden saavuttamista ja aluetta on vuodesta 2013 kehitetty älykkään kaupunkirakentamisen pilottialueena. Kalasataman hengen mukaisesti REDIssä on 3000 polkupyöräpaikkaa, 227 latauspistettä sähköautoille sekä latauspisteitä myös sähköpyörille. Alueen tavoitteiden mukaisesti REDIn kahdeksaan tornitaloonkin tulee ekologisuutta edistäviä teknisiä järjestelmiä. Asuinhuoneistoihin kuuluu vakiona älykodin keskusyksiköt, jotka mahdollistavat kodin älykkään ohjauksen, kuten valaistuksen tai pistorasioiden ohjauksen ja mittaroinnin. Älykotiyksikön ja huoneistokohtaisten mittarien avulla myös mitataan ja kuvataan asukkaalle huoneiston sähkön ja veden kulutusta. Lisäksi saunallisiin asuntoihin on asennettu ohjausreleet mahdollistamaan kiukaiden tehonrajoitus sähkön kysyntäjouston toteuttamiseksi.

LEED on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla voidaan vertailla kiinteistöjen ympäristötehokkuutta yhtenäisin menetelmin.