Esillä seitsemän ratkaisumallia kävelykeskustan laajentamisesta ja maanalaisesta kokoojakadusta

Keskusta
17. tammikuuta 2019

Oodissa on mahdollista tutustua Helsingin 3D-kaupunkitietomallin avulla seitsemään eri ratkaisumalliin Helsingin kävelykeskustan laajentamiseksi ja maanalaisen kokoojakadun linjaukseksi. Kussakin vaihtoehdossa näytetään katutasolla, miten kävelykeskustaa voitaisiin laajentaa sekä maanalaisen kokoojakadun reitti ja yhteydet esimerkiksi satamiin sekä katuverkkoon.

Kävelykeskustan osalta merkittävimmät muutokset koskisivat etenkin Kaivokadun ja Esplanadien ympäristöä sekä myös muiden ydinkeskustan katujen kävelyolosuhteita. Maanalaisen kokoojakadun ratkaisuissa on joko kaksi tai yksi ajokaista suuntaansa sekä yhteys nykyiseen keskustan huoltotunneliin.

Ehdotuksiin voi tutustua Kantakaupunkimessuilla Oodissa 17.-19.1.2019. Asiantuntijat ovat paikalla keskustelemassa aiheesta ja esittelemässä vaihtoehtoja. Vaihtoehdot on laadittu laajan ja monipuolisen vuorovaikutuksen perusteella. Viime vuoden aikana kaupunki keräsi sekä asukkaiden, yrittäjien että suunnittelutoimistojen ideoita ja näkemyksiä aiheesta. Tavoitteena on parantaa keskustan elinvoimaisuutta sekä edistää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta.

Näin asia etenee poliittiseen päätöksentekoon

Keväällä kaupunkiympäristölautakunta valitsee yhden tai korkeintaan kaksi vaihtoehtoa, joista laaditaan tarkempi rakennetekninen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman ja muiden selvitysten perusteella kaupunginvaltuusto päättää keväällä 2020 hankkeen jatkotoimenpiteistä. Mahdollinen hankkeen toteutusvaihe organisoidaan myöhemmin erikseen. Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun selvitystyö on yksi Helsingin kaupunkistrategian hankkeista.

Kantakaupunkimessujen ohjelma hel.fi/keskusta.

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 toimii Helsingin tulevaisuuden suuntaviivana. Strategiaa toteutetaan kärkihankkeissa, joista yksi on kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittäminen. Työssä selvitetään Helsingin ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Tavoitteena on myös selvittää se, miten tienkäyttömaksuilla voitaisiin rahoittaa maanalaisen kokoojakadun investointia.

#kävelykeskusta
www.hel.fi/kaupunkistrategia

Iframe not supported