Pirkkolassa, Maunulassa ja Patolassa siirretään putkia asuntorakentamisen alta

Raide-Jokeri
23. tammikuuta 2019

Pirkkolassa, Maunulassa ja Patolassa siirretään kunnallisteknisiä putkia ja johtoja asuntorakentamisen alta. Työ alkaa helmikuun alussa Pirkkolantieltä ja etenee maaliskuussa Pirjontielle ja myöhemmin tänä vuonna Suursuonlaitaan ja edelleen Patolaan.

Pirkkolantien, Pirjontien ja Käskynhaltijantien varteen on suunniteltu uutta asuinrakentamista ja Suursuonlaitaan uusi päiväkoti. Alueelle on tulossa myös Raide-Jokeri-pikaraitiotie. Uusi rakentaminen edellyttää putkien ja johtojen siirtämistä paikkaan, jossa niiden käyttö ja huolto on jatkossakin mahdollista. Muun kunnallistekniikan ohella siirretään myös maakaasun siirtoputkea, jotta suojaetäisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät.

Pirkkolantien ja Pirjontien liikenne siirtyy poikkeusreitille

Rakennustyöt sulkevat Pirkkolantien moottoriajoneuvoilta Metsäpurontien ja Maunulantien välillä maaliskuusta alkaen. Korvaava reitti kulkee Metsäpurontien kautta. Tontille ajo on kuitenkin mahdollista suljetulla osuudella. Työt aiheuttavat pienehköjä muutoksia myös jalankulun ja pyöräliikenteen reitteihin.

Joukkoliikenne katkeaa kokonaan Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä Pakilantien ja Metsäpurontien välisellä osuudella 4. maaliskuuta alkaen. Tämän vuoksi katuosuutta kulkeva runkobussilinja 550 sekä bussilinjat 52 ja 552 siirtyvät kulkemaan poikkeusreittiä Metsäpurontien kautta. Linja 51 siirtyy poikkeusreitille, joka ei kulje Maunulan ja Pirkkolan kautta. Lisäksi linjan 63 Pirkkolan reittiosuus jää ajamatta. Tarkat tiedot bussien poikkeusreiteistä kerrotaan osoitteessa www.hsl.fi helmikuun aikana.

Metsäpurontien kiertotie on johto- ja putkisiirtojen takia käytössä kesään 2020 asti. Liikenteen poikkeusjärjestelyt alueella jatkuvat tämänkin jälkeen, jos Raide-Jokerin raitiotien rakentaminen alkaa suunnitellusti kesällä 2019. Tämä edellyttää, että Helsingin ja Espoon valtuustot hyväksyvät Raide-Jokerin lopullisen kustannusarvion.

Pirkkolantien ja Suursuonlaidan varresta joudutaan kaatamaan joitakin puita rakennustöiden alta. Johtosiirtoja tehdään myös Haaganpuron kohdalla. Työt tehdään niin, ettei purolle tai sen taimenkannalle aiheudu haittaa rakentamisesta.

Patolassakaasuputkelle raivataan linja metsän poikki

Patolassa Käskynhaltijantien pohjoispuolella sijaitseva maakaasun siirtoputki korvataan uudella putkella, joka rakennetaan Patolan metsäalueen, Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston poikki.

Patolassa kaasuputken rakentaminen edellyttää noin 12 metriä leveän työalueen raivaamista metsään. Linja kulkee metsän poikki Tuusulantieltä Yhdyskunnantielle. Putken rakentamisen jälkeen rakennustöihin käytetty työmaatie muutetaan ulkoiluraitiksi, joka tarjoaa kulkureitin koko metsäalueen läpi. Kaasuputken kohta ulkoilutien vieressä pidetään jatkossakin avoimena viiden metrin leveydeltä. 

Henrik Sohlbergin puistossa ja Itsenäisyyden puistossa putken linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja, jotta rakentamisen vaikutukset puistoihin jäisivät mahdollisimman pieniksi. Puistoista joudutaan kaatamaan joitakin puita rakennustöiden takia.

Kaasuputken linjan raivaustyöt tehdään Patolassa helmi–maalikuussa, ja putken rakennustyöt alkavat kesällä 2019. Uusi ulkoiluraitti on käytössä alkukesästä 2020.

Kaikki kunnallistekniikan siirtoon liittyvät työt ovat valmiita syksyllä 2020. Töistä vastaa Helsingin kaupunki. Kaasuputken siirrosta vastaa Gasum. Tietoa työstä on koottu verkkosivuille osoitteeseen hel.fi/johtosiirrot.

Lisää aiheesta:

Karttakuva työalueesta ja aikataulusta (pdf)

Hankkeen verkkosivu