Länsiväylälle suunnitellaan eritasoliittymä Koivusaaren kohdalle

Koivusaari
01. helmikuuta 2019

Helsingin kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus aloittavat tiesuunnitelman laatimisen Länsiväylän tiejärjestelyistä Koivusaaren kohdalla. Länsiväylälle suunnitellaan uusi eritasoliittymä, joka korvaa Katajaharjun eritasoliittymän.

Tiesuunnittelu perustuu Koivusaaren osayleiskaavaan, joka on ollut voimassa vuodesta 2017 lähtien. Koivusaareen on suunnitteilla noin 5 000 asukkaan ja 4 000 työpaikan uusi asuinalue. Tilaa rakentamiselle saadaan täyttämällä merta Länsiväylän molemmin puolin.

Suunniteltavat tiejärjestelyt parantavat kehittyvän alueen liikenneyhteyksiä. Tiesuunnitelma laaditaan samanaikaisesti Koivusaaren muun suunnittelun eli asemakaavoituksen sekä liikenne- ja katusuunnittelun kanssa.

Uuden eritasoliittymän lisäksi Länsiväylän ylle suunnitellaan kansi ja uusi Koivusaaren puistokatu, jotka yhdistävät eteläistä ja pohjoista Koivusaarta. Lauttasaaren ja Koivusaaren välille rakennetaan uusi Vaskilahdenkatu.

Alustavan arvion mukaan Länsiväylää koskeva tiesuunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa 2020–2021. Suunnittelun aikana alueella tehdään tarvittavia mittauksia ja pohjatutkimuksia. Koivusaaren alueen tie- ja katusuunnitelmia esitellään aikanaan esittelytilaisuudessa, jonka ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Koivusaari rakennetaan 2020-luvulla. Ensin rakennetaan täyttöjä, ruoppauksia, kunnallistekniikkaa, katuja ja eritasoliittymää. Talonrakentaminen jatkuu koko 2020-luvun ajan.

Koivusaaren asemakaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle loppuvuodesta 2019. Valmisteilla oleva asemakaava tulee nähtäville ennen päätöksentekoa. Osoitteesta hel.fi/suunnitelmavahti voi tilata sähköpostiin Suunnitelmavahdin eli ilmoituksen siitä, kun kaavoja tai liikennesuunnitelmia tulee nähtäville.

Lisätietoja: