Vuosaareen nykyaikainen lukio ja kaivattua harrastetilaa asukkaille

Esikaupungit
11. helmikuuta 2019

Helsingin kaupunki pääsee pitkän tauon jälkeen rakentamaan uuden lukion. Vuosaaren keskustaan halutaan toteuttaa laadukas 900 opiskelijan tarpeisiin sopiva lukiorakennus, joka avautuu iltaisin laajaan harraste- ja asukaskäyttöön. Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsitteli lukion hankesuunnitelmaa ja elinkaarihankkeen toteuttajan valintaa 7. helmikuuta. Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Uusi lukiorakennus nousee aivan Vuosaaren ytimeen metroaseman ja urheilutalon väliin osoitteeseen Mosaiikkiraitti 2. Rakennus on osa Vuosaaren keskustan kehittämishanketta.

Talo halutaan pitää käytössä kaikkina viikonpäivinä

Vuosaaren lukion tilajärjestelyt tukevat lukion musiikki- ja teknologiapainotteista opetusta ja taiteen perusopetusta. Lukioon luodaan nykyaikainen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuudet yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön.

Lukiorakennus tuo Vuosaareen kaivattua lisätilaa asukastoiminnalle ja järjestöille sekä tapahtumille erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Muun muassa taiteiden oppimistilat, näyttämö, ravintolasali, yhteisöllinen tila, intensiivisen työn tiloja, pienryhmätiloja sekä monitoimisali voidaan ottaa iltakäyttöön.

Kattopiharatkaisu tarjoaa käyttäjille virikkeellisiä ympäristöjä

Vuosaaren lukiolle on etsitty ratkaisua, jossa rakennuksen toiminnallisilla ominaisuuksilla, kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on korkea painoarvo.

Useat nousevat pihat ja kattotasot antavat virikkeellisen ympäristön koululaisille ja kuntalaisille. Toimintaa voidaan viedä myös pihoille, joihin on kulku useammasta kerroksesta.

Rakennuksen toiminta näkyy ulospäin. Katutason seinäpinnoissa on luotu virikkeellistä ympäristöä jalankulkijoille mm. pintojen monipuolisella käsittelyllä. Sisäänkäyntejä on korostettu materiaalinvaihdoksilla.

Ekologisuuden tavoitteet ovat korkealla

Rakennuksen suunnitteluissa on käytössä RTS-ympäristöluokitus, joka tukee ympäristövastuullista rakentamista. Uudisrakennus on muodoltaan kapeampi ja korkeampi kuin nykyinen lukiorakennus, jolloin tontti hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Myös sisätilat ovat tehokkaasti käytettävät. Rakennukseen tulee viherkattoa, ja sen energiatehokkuutta lisätään mm. aurinkopaneelein. Tavoitteena on energialuokka A. Myös jätteiden lajitteluun varataan riittävästi tilaa.

Rakennus on elinkaarimallin pilottihanke Helsingissä

Vuosaaren lukio on Helsingin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke. Rakennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja eli palveluntuottaja vastaa lukiorakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja 20 vuoden ylläpitopalvelusta.

Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden avulla taataan kohteen käytettävyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti kustannustehokkaasti. Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurilta osin riskienhallinnan tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon.

Palveluntuottajaksi valittiin kilpailullisen neuvottelumenettelyn perusteella YIT Suomi Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n ryhmittymää. Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Verstas Arkkitehdit Oy.

Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2019-21. Hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 miljoonaa euroa.

Havainnekuva: rakennuksen portaittainen massoittelu sopeuttaa rakennustaympäristöönsä. Lopullinen ratkaisu voi poiketa kuvasta. Vestas Arkkitehdit Oy.

Lisää tietoa:

Vuosaaren lukion hankesuunnitelma