Helsingin seutu neljänneksi EK:n Kuntarankingissa

Uutta Helsinkiä
14. helmikuuta 2019

Helsingin seutukunta on Suomen neljänneksi paras alue yrityksille, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tekemästä Kuntaranking-tutkimuksesta. Seudun kokonaissijoitus oli sama kuin edellisessä, vuonna 2017 toteutetussa tutkimuksessa. Yritykset arvioivat paikallista elinkeinopolitiikkaa ja yritysilmastoa kuitenkin keskimääräistä kriittisemmin. Vastaukset saatiin 232 yrityksestä, joissa oli yhteensä 21 067 työntekijää.

Tutkimuksessa selvitettiin myös tarkemman kuntatason tuloksia, mutta ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia. Kuntakohtaisessa vertailussa Espoo oli 20 suurimman kaupungin joukossa toinen, Helsinki kolmas ja Vantaa sijalla kahdeksan.

Julkaisutilaisuudessa 14. helmikuuta tuloksia oli Helsingin näkökulmasta kommentoimassa apulaispormestari Pia Pakarinen.

”Helsinki tavoittelee ilman muuta Suomen yritysmyönteisimmän kaupungin asemaa – strategian mukaisesti haluamme olla maailman toimivin kaupunki myös yrityksille. Ranking-sijoituksen parantaminen edellyttää meiltä ketterämpää reagointia yritysten tarpeisiin”, linjaa Pakarinen.

Helsinkiläisten yrittäjien mielipiteitä koskien kaupungin elinkeinopolitiikkaa, yritysmyönteisyyttä ja Helsinkiä sijaintipaikkana on selvitetty tarkemmin toisessa pian julkaistavassa kyselyssä.

”Toteutimme Taloustutkimuksen kanssa vuodenvaihteessa laajan yrityskyselyn, jossa haastateltiin noin tuhat helsinkiläistä yritystä. Otos on siis erittäin laaja. Tulokset tarjoavat arvokasta lisätietoa yritysten odotuksista ja tarpeista kaupungin suuntaan, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme”, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo. 

Runsaasti elinvoiman kannalta myönteistä kehitystä

Helsingin seudulla plussaa tuli muun muassa kuntatalouden hyvistä tunnusluvuista ja korkeasta yrittäjyysaktiivisuudesta. Myös elinkeinopolitiikan arvosana on parantunut hieman, ja seutu on koko maan keskiarvon tasolla.

Helsingissä väestö kasvaa nopeasti, ja yritysten määrä on muutaman viime vuoden aikana kasvanut vieläkin nopeammin. Yrittäjien osuus työvoimasta on kasvanut ja myös yrityskannan uusiutumisaste on suurempi kuin Suomessa keskimäärin.

Neljännes koko maan yrityksistä sijaitsee Helsingin seudulla. Seudun osuus yritysten liikevaihdosta on 43 prosenttia ja henkilöstöstä kolmannes.

Helsingin seutu pärjääkin hyvin Kuntarankingin tilastollisissa muuttujissa, joissa yritysten suuresta lukumäärästä on hyötyä. Sen sijaan ketteryyttä vaativissa muuttujissa seudun on haastavaa pärjätä alueille, joissa yritysten määrä on pienempi.

Kaupungin yrittäjille tarjoamien palvelujen tunnettuudessa parannettavaa

Kuntaranking-tutkimus vahvistaa Helsingin teettämissä laajemmissa yrityshaastatteluissa esille noussutta huomiota siitä, että yritykset eivät riittävästi tunne kaupungin yrityksille tarjoamia palveluja. Tutkimuksien mukaan on selvää, että mitä huonommin yritys tuntee palveluita, sitä huonompia arvosanoja kaupungin elinkeinopolitiikalle annetaan.

Helsingissä yritysten osallistamisen ja viestinnän osalta on jo tehty paljon, mutta tehostamiselle on edelleen tarvetta. 

Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Helsingin seutukunnan tulokset kattoivat tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset seuraavista kunnista: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti.

Lisätietoa ja tarkemmat tulosaineistot

EK:n Kuntaranking-tulokset 2019