Jätkäsaaren viestintää kehitetään jatkossa erityisesti Uutta Helsinkiä- ja Facebook-sivuilla

Jätkäsaari
21. helmikuuta 2019

Kiitokset kaikille Jätkäsaaren viestintäkyselyyn vastanneille. Halusimme Länsisataman aluerakentamisprojektissa tietää, miten voisimme parhaiten kertoa tekemisistämme ja miten meitä olisi helpointa seurata. Kyselyyn oli mahdollista vastata tammi-helmikuussa. Saimme tasan sata vastausta ja sitä myötä monta hyvää ideaa.

Kyselyn perusteella Jätkäsaaren aluerakentamisprojektin Facebook-sivut vaikuttavat olevan selvästi eniten seurattu kanava ja kaksisuuntaisen viestintämahdollisuutensa takia sen kehittämistä ja käyttöä toivottiin myös jatkettavan eniten.

Lisäksi uutisointi Uutta Helsinkiä –sivuilla ja laajat jutut Ruoholahden Sanomat –lehdessä olivat niitä kanavia, joita seurattiin laajasti. Uutta Helsinkiä –sivu onkin se Jätkäsaaren viestintäasioiden ”virallinen koti”, johon alueen uutiset luontevasti kootaan ja se on sivu, joka on kaupungin omistama.

Infokeskusta Huutokonttorilla ei pidetty niin merkittävänä tiedotuskanavana: asukkaat haluavat selvästi tietoa kotiinsa ja mieluiten vieläpä sähköisesti ja kaksisuuntaisesti. Sen sijaan mahdollisuus uutiskirjeeseen alueen tapahtumista ja suunnitelmista jakoi mielipiteitä. Sellaista tiedon tarvetta, mihin uutiskirje voisi erityisesti vastata, ei oikein löytynyt. Silti neljä viidestä vastaajasta tilaisi sen, jos sellainen perustettaisiin.

Tärkeimpinä viestinnän arvoina pidettiin helppoutta, vaivattomuutta ja viestinnän sähköisyyttä. Näiden lisäksi arvostettiin kaksisuuntaisuutta, johon Facebook-sivut ja erityisesti niiden Kysy Jätkäsaaren rakentumisesta –kyselytunnit vastaavat.

Toisaalta toivottiin myös paikkaa, jossa olisi kootusti Jätkäsaarta koskevia uutisia. Uutta Helsinkiä –sivuilla vastaava uutisarkisto on jo nyt. Linkki arkistoon on tämän uutisen lopussa.

Kyselyn tulokset auttavat meitä osaltaan linjaamaan, että keskitymme jatkossa viestinnässämme ajantasaisuuteen Facebook-sivuilla, laajempiin uutisiin Uutta Helsinkiä –sivuilla (joista linkataan tiedot myös Facebookiin) sekä temaattisiin asukastilaisuuksiin, joita pidetään tarpeen mukaan ja vähintään vuosittain. Myös Ruoholahden Sanomat –lehteen tuotamme jatkossakin noin viisi kertaa vuodessa laajempia reportaaseja alueen tärkeistä asioista: seuraava teemajuttu tulee jo lehden seuraavassa numerossa maaliskuussa Jätkäsaaren päiväkodeista.

Uutiskirjettä emme tällä haavaa ole tuottamassa, vaan keskitymme jo olemassa olevien väylien kehittämiseen.

Seuraa Jätkäsaaren asioita näiden kanavien avulla:

Jätkäsaaren aluerakentamisprojekti Facebookissa

Uutta Helsinkiä –sivut

Jätkäsaaren uutisten arkisto Uutta Helsinkiä –sivuilla

Jätkäsaaren laajemmat jutut Uutta Helsinkiä –sivuilla

Ruoholahden Sanomien verkkosivu

Jätkäsaaren Infokeskuksessa ja kirjastossa Huutokonttorilla tietoa alueen rakentumisesta. Huutokonttorin osoite on Tyynenmerenkatu 1.