Kohti maailman toimivimpien katutöiden Helsinkiä

Keskusta
08. maaliskuuta 2019

Monttu siellä, toinen tuolla. Katutyöt ovat ja pysyvät Helsingissä, mutta kaupunki yhteistyökumppaneineen aikoo tehdä niistä entistä sujuvampia. Hämeentiellä kokeillaan jo uudenlaista viestintää ja keskustelua kaupunkilaisten kanssa.

Helsingin kantakaupungissa kulkeville katutyöt ovat tuttu näky, sillä kaupungin jopa 1800-luvulta periytyvät putket ovat tulleet peruskorjausikään. Mechelininkadun peruskorjaus saatiin hiljattain valmiiksi. Viime vuonna alkaneet työt Erottajalla, Hietalahdenrannassa ja Telakkakadulla jatkuvat.
Parivuotinen hanke Hämeentiellä on juuri alkanut.

Monttuja kaivetaan katukuvaan myös siksi, että kaupunki kasvaa. Uusiin kaupunginosiin pitää asentaa viemäreitä, vesijohtoja, tietoliikennekaapeleita, sähkökaapeleita ja muuta tekniikkaa, jotta vesi virtaa hanasta ja netti toimii.

Katutöiden tärkeyttä onkin vaikeaa kiistää, mutta ne pitää pystyä hoitamaan nykyistä häiriöttömämmin ja ripeämmin ja se edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä. Näin on pormestari Jan Vapaavuori linjannut ja laittanut alulle laajan katutöiden kehittämisprojektin Helsingissä. Sitä tehdään alan toimijoiden kanssa. Projektin tavoitteena on kehittää paras toimintamalli tehdä katutöitä Aalto-yliopiston tutkimushankkeen ja muiden osaprojektien vauhdittamana. Aikaa on kaksi vuotta.

– Helsingin katutyöt haastavat tavoitteemme olla maailman toimivin kaupunki. Meidän tulee ymmärtää ne asiat, joita katutöiden tekemisessä voi kehittää ja laittaa ne kuntoon yhdessä, Vapaavuori painotti hankkeen aloitustilaisuudessa helmikuussa.

Paikalle kokoontui satapäinen joukko katutöiden urakoitsijoita, suunnittelijoita, tilaajia ja Helsingin kaupungin edustajia.

Jatkuvaa oppimista ja kaksivuorotyötä

Millainen sopimus takaa, että katutyöhankkeen toimijat ovat sitoutuneet toimimaan suunnitelman mukaisesti? Voidaanko katutöitä nopeuttaa esimerkiksi sulkemalla katu kokonaan urakan ajaksi tai valmistamalla kaivoelementtejä etukäteen? Miten viestiä julkisen liikenteen muutoksista ymmärrettävästi kaupunkilaisille?

Tilaisuudessa keskusteltiin katutöihin liittyvistä tärkeistä kysymyksistä, ja ratkaisuehdotuksia väläyteltiin. Niitä kehitetään myös käytännön kokeiluilla. Hämeentien katutyömaan pääurakoitsija Destia aikoo pitää keskeisten toimijoiden asennustyöt aikataulussa lean-menetelmällä ja yhteistyöllä. Jatkuvaan oppimiseen perustuvaa japanilaista menetelmää on käytetty talonrakennustyömailla, muttei vielä kadunrakennustyömaan asennustöiden yhteensovittamisessa Helsingissä. Toimijat tulevat aikatauluttamaan työtehtäviä, poistamaan toteuttamisen esteitä ja käymään läpi aiemmin suunniteltujen töiden toteutumisprosentin yhdessä. Yhteisiä kokouksia pidetään viikoittain töiden ollessa käynnissä.

– Kun keskustelemme avoimesti, pystymme auttamaan toisiamme ja varautumaan mahdollisiin yllätyksiinkin paremmin, työpäällikkö Seppo Sirola Destiasta kertoo.

Katutöitä nopeuttavana voidaan pitää myös sitä, että pääosa kadunrakennustöistä toteutetaan kaksivuorotyönä. Kaupungin ympäristötoimi on myöntänyt meluluvan.

– Kun voimme tehdä töitä iltaan asti, pystymme tekemään yksittäisiä katuosuuksia nopeammin valmiiksi. Toisin sanoen häiriön kokonaiskesto päivissä laskettuna oman kodin kohdalla lyhenee aiempaan yksivuorotyöhön verrattuna, Sirola havainnollistaa.

Infotauluja Hämeentien varteen

Hämeentien viestintää ja vuorovaikutusta on myös uudistettu. Helsingin kaupunki ja Destia ovat tehneet sitä aiempaa tiiviimmin yhdessä jo viime vuoden marraskuussa lähtien. Urakkasopimuksen mukaisesti Destialla yksi ihminen hoitaa viestintää kokopäiväisesti.
 
– Ihmiset haluavat saada tietoa hyvissä ajoin, jotta he voivat miettiä omat liikkumisensa. On myös tärkeää viestiä, miksi tätä katutyötä tehdään, Kaupunkiympäristön toimialan viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki kertoo.

Moni saa apua kaupungin supersuositusta ”Hämeentie uudistuu” -Facebook-ryhmästä, jossa viestitään ja keskustellaan pilke silmäkulmassa. Siellä laitetaan ojoon niin 130-vuotiaat vesiputket kuin liikennejärjestelyt. Destialla on oma verkkosivunsa, josta löytyy tietoa työmaan etenemisestä ja liikennejärjestelyistä.

Itse pääkallopaikalla eli Hämeentiellä matkatessakin voi yllättyä, sillä tietoa kulkureiteistä saa uusista sähköisistä infotauluista. Niitä on Hakaniemen alueella, Väinö Tannerin kentän läheisyydessä ja Kurvin mutkassa.

– Uskon, että onnistumme luomaan uusia, toimivia viestintäkäytäntöjä, Mäntymäki sanoo.


Maailman toimivimpien katutöiden Helsinki -kokonaisprojekti

Kokonaisprojektia koordinoi kaupunkiympäristön toimiala ja se kestää kaksi vuotta.

Osaprojekteja on yhteensä viisi:
• Aalto-yliopiston tutkimus- ja kehityshanke
• Katuhankkeiden ohjelmoinnin kehittäminen
• Katuhankkeen toteutus
• Viranomaisohjaus ja lainsäädäntövaikuttaminen
• Katuhankkeiden asiakas- ja kaupunkilaisviestinnän kehittäminen

Teksti: Katja Alaja

Lue lisää

Hämeentien Facebook-ryhmä

Destian sivut