Koskelan sairaala-alueelle monipuolinen Kehittyvä kerrostalo -hanke

Uutta Helsinkiä
08. maaliskuuta 2019

Koskelantien varrelle, Koskelan sairaala-alueen asemakaava-alueelle, on tulossa monipuolinen Kehittyvä kerrostalo -kohde. Tontti 26972/1 on luovutettu Fira Oy:lle, joka rakennuttaa sille kolme eri kehittämisteemaa yhdistävän Koskelan elinkaarikortteli -hankkeen. Hankkeen rakennusoikeus on 12 300 kerrosneliömetriä ja asuntoja rakennetaan 220.

Yksi kehittämiskohteista hankkeessa on syvälämmön hyödyntäminen uudella tapaa maalämmön energiantuotannossa. Toinen kehittämisteemoista on osuuskunta-asumisen malli, joka tarjoaa uudenlaisen asukaslähtöisen tavan rakennuttaa ja hallinnoida asuinrakennuksia. Kolmantena kehittämisteemana on konsepti, jossa tarkastellaan ikääntyvän väestön mahdollisuutta järjestää asumiseen liitettyjen hoivapalveluiden organisointi ja rahoitus itsenäisesti.

Koskelan kortteli on osa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Koskelan sairaala-alueen täydennysrakentamista. Alue muuttuu vähitellen pääosin asuinalueeksi. Entisen sairaalan rakennukset ovat asemakaavassa suojeltuja, ja uudisrakennukset sopeutetaan kaupunkikuvallisesti nykyiseen rakennuskantaan.

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on yhteistyöllä lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja.

Lisätietoa Koskelan elinkaarikortteli -hankkeesta

Lisätietoa Kehittyvä kerrostalo -ohjelmasta