Tutustu havainnekuvien ja -videon avulla Hernesaaren suunnitelmiin

Jätkäsaari
13. maaliskuuta 2019
Hernesaaren asuinkerrostalot ovat pääosin 6-8 kerroksisia.

Hernesaari on seuraava uusi ja suuri aluerakentamiskohde Etelä-Helsingissä. Alueelle on tulossa kodit 7 600:lle asukkaalle Hernesaareen on suunniteltu noin 317 000 kerrosneliötä ja työpaikka- ja palvelukerrosalaa vajaat 140 000 kerrosneliötä. Itärannan puolelle on tulossa pääosin 6–8-kerroksisten asuinkerrostalojen korttelialueita ja länsipuolelle työpaikkoja.

Vanhojen rakennusten purut ovat jo käynnissä

Alueen nykyisiä rakennuksia puretaan parhaillaan. Ne saavat kaikki väistyä uudisrakentamisen tieltä lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren yritystaloa ja Suomen Viljava Oy:n varastoa. Myös Löyly ja Cafe Birgitta jäävät Hernesaareen rantaan ja telakkatoiminnot jatkuvat alueen naapurissa.

Hernesaaren liikennesuunnitelma perustuu hyviin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin sekä raitiotiehen pohjaavaan joukkoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan. Hernesaaren pysäköinnin perustana tulee toimimaan kolme maanpäällistä pysäköintilaitosta sekä kannen alainen pysäköinti.

Näkyvä erikoispiirre Hernesaaressa ovat risteilylaivat. Niille on tulossa kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka, joka otetaan käyttöön keväällä 2019. Lisäksi Hernesaaren kärkeen on suunniteltu veneiden huoltoon ja säilytykseen liittyviä toimintoja sekä vierasvenesatamaa. Hernesaaren itärannan rantapuistoon on suunniteltu uimarantaa ja vesiurheilukeskusta.

Asemakaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnassa

Hernesaaren asemakaavaehdotus jäi pöydälle kaupunkiympäristölautakunnassa 12. maaliskuuta 2019. Sen käsittelyä jatketaan 26. maaliskuuta kokouksessa. Lopullisen kaavan hyväksyy aikanaan Helsingin kaupunginvaltuusto. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Merikadun eteläpuolella. Rakentaminen tapahtuu pääasiassa 2020-luvulla.

Tutustu suunnitelmiin

Tutustu alla olevien havainnekuvien ja -videon avulla siihen, miltä alueella suunnitelmien mukaan noin kymmenen vuoden kuluttua näyttää:

Hernesaaren eteläkärkeen suunnitellaan veneilyyn liittyviä toimintoja. Kuva: Tietoa Finland Oy.

Hernesaari sijoittuu Meripuiston ja Eiranrannan jatkeeksi. Hernesaaren eteläkärki on Helsingin niemen eteläisin piste. Kuva: Tietoa Finland Oy.

Hernesaari jakautuu karkeasti itärannan puistokaistaleeseen, keskiosan asuintaloihin ja länsirannan työpaikka- ja risteilysatama-alueeseen. Kuva: Tietoa Finland Oy.

Hernesaari on meren ympäröimä alue kolmesta suunnasta. Näkymä suunnilleen nykyisen Verkkokaupan myymälän kohdalta etelään. Kuva: Tietoa Finland Oy.

Hernesaareen tulee hyvät kevyen liikenteen yhteydet. Kuva: Tietoa Finland Oy.