Kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman

Esikaupungit
14. maaliskuuta 2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta kokouksessaan 13. maaliskuuta 2019. Pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 209 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa kokouksessa myös Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman. Varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin varikko sijoittuu Roihupeltoon.

Valtuustossa hyväksyttiin hankesuunnitelmat Mäkelänrinteen ja Vuosaaren lukioille

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman, joka koskee lukion laajennusosan toteuttamista sekä nykyisen rakennuksen teknistä perusparannusta. Vuosaaren lukion hyväksytty hankesuunnitelma kasvattaa puolestaan lukion opiskelijamäärää nykyisestä 500 opiskelijasta noin 900 opiskelijaan.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Patterimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Muutos koskee Pitäjänmäen, Pajamäen, Talin sekä Pitäjänmäen yritysalueen urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, puisto- ja katualueita ja yleistä pysäköintialuetta.

Valtuustokokouksen aluksi järjestettiin kyselytunti. Kyselytunnilla keskusteltiin siitä, miten Helsinki lähtee edistämään sote-uudistusta, jossa suurten kaupunkien erityispiirteet tulisi huomioiduiksi ja tärkeät tavoitteet terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta toteutuvat.

Kaupunginvaltuuston päätöstiedotteet

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran kahden viikon kuluttua keskiviikkona 27. maaliskuuta klo 18.