Malmin lentokentällä valmistaudutaan kesän tapahtumiin

Uutta Helsinkiä
18. maaliskuuta 2019

Tapahtumat vaativat alueelle muun muassa tilapäisiä reittiyhteyksiä. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myönsi töille rakennusluvan kokouksessaan 15.3.2019.

Puunkaato aloittaatyöt maaliskuussa
Väliaikaisten reittien rakentamista valmistellaan jo maaliskuun aikana kaatamalla alueelta puita. Puunkaadot pyritään tekemään ennen lintujen pesintäkauden alkua.

Ajoyhteyden rakentaminen alkaa maaliskuussa ja kestää noin kolme kuukautta. Töitä voidaan pääosin tehdä niin, että lentotoiminta jatkuu normaalisti.

Tapahtumia varten lentokentän alueelle tehdään kaksi väliaikaista ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua reittiä lännestä Malminkaarelta ja idästä Tattariharjuntieltä.

Kävelijöitä ja pyöräilijöitä varten rakennetaan väliaikaiset reitit kentän alueelle idästä Tattarisuontieltä ja etelästä lumenvastaanottopaikalta. Lumenvastaanottopaikan ajoyhteyttä levennetään.

Kulkuyhteyksien lisäksi alueelle rakennetaan tarvittava reittien kuivatusjärjestely.

Ely-keskus on päättänyt, että lentokenttää ei suojella rakennusperintölain nojalla. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, ja ely-keskuksen alueelle asettama vaarantamiskielto on vielä voimassa. Ely-keskus antoi lausunnon reittien rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ja totesi, ettei se näe estettä reittien rakentamiselle. Myös kaupungin ympäristöpalvelut ja museovirasto antoivat rakentamista puoltavan lausuntonsa.

Rakennettavat reitit