Helsingin seudulla on MAL-suunnitelman mukaan vuonna 2050 kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa

Uutta Helsinkiä
26. maaliskuuta 2019

Helsingin seudun 14 kuntaa ovat tehneet yhteisen MAL-suunnitelman. Sen mukaan seudun kuntien yhteinen tahtotila on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Tämä tarkoittaisi vuoteen 2018 verrattuna noin 500 000 asukkaan ja 300 000 työpaikan kasvua. Helsingin seutua kehitetään vähäpäästöisenä, houkuttelevana, elinvoimaisena ja hyvinvoivana alueena. Samalla kun Helsingin seutu kasvaa voimakkaasti, on kasvun hallinta kestävästi yksi MAL-suunnitelman tärkeimmistä tavoitteista. Tavoitteeksi on yhdessä asetettu liikenteen kasvihuonekaasujen vähentäminen 50 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Helsingin seudun kunnat haluavat MAL-suunnitelmassa ohjata kasvua erityisesti nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja alueille, joilla joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle. Erityishuomiota on asemanseuduilla ja täydennysrakentamisen mahdollistamisessa. Myös raideliikenteeseen ja pyöräliikenteeseen panostetaan ja tieliikennettä kehitetään tavara- ja joukkoliikennelähtöisesti.

Asiat käyvät ilmi Helsingin Seudun Suuntien uusimmasta numerosta, jonka Valokiilassa-artikkelissa on Helsingin kaupungin tiimipäällikkö Heikki Salmikiven Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä strategista MAL-suunnitelmaa esittelevä artikkeli. Sen myötä osaltaan määritetään, miten Helsingin seutua tullaan kehittämään tulevaisuudessa.

Vanhojen kerrostalojen hinnat ovat pääkaupunkisedullakeskimäärin 3 900 euroa neliöltä

Tuoreesta Helsingin Seudun Suunnat -julkaisusta selviää myös, että vanhan kerrostaloasunnon keskihinta oli vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä pääkaupunkiseudulla 3 900 euroa neliöltä. Hinnat nousivat vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 3 prosentilla. Vuoteen 2010 nähden hinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla 23 prosenttia, kun pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa vastaavat hinnat ovat nousseet vuodesta 2010 vain kaksi prosenttia. 

Helsingin Seudun Suunnissa kerrotaan myös, että Helsingin seudun tuotanto kasvoi edelleen nopeasti viime vuoden loka−joulukuussa, sillä tuotanto oli 4 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi julkaisun mukaan kotihoidon tuen saajien määrä on vähentynyt Helsingin seudulla neljällä prosentilla vuodessa. Samaan aikaan myös alle 3–vuotiaiden lasten määrä on seudulla vähentynyt, mutta ei aivan samassa suhteessa kuin tuensaajien määrä.

Helsingin seudun väestönkasvu hidastui

Helsingin seudun väestönkasvu hidastui hieman vuonna 2018. Helsingin seudun asukasluku oli joulukuun lopussa 1 494 400. Seudun väestö kasvoi vuoden 2018 aikana 19 300 hengellä. Helsingin seudun muuttovoitto muualta Suomesta väheni vuonna 2018 edellisvuodesta 700 hengellä eli kahdeksalla prosentilla. Muuttovoitto kutistui Helsingissä ja Espoossa, mutta Vantaalla kasvu jatkui. Vantaa voitti myös seudun sisäisessä muuttoliikkeessä. Sen sijaan Helsingin muuttotappio seudun muihin kuntiin on ollut kasvussa. 

Helsingin Seudun Suunnat on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ajankohtaiskatsaus Helsingin seudun kehitykseen. Vuoden 2019 alusta julkaisu ilmestyy vain verkossa. Tietoja päivitetään jatkuvasti ajankohtaiskatsauksen verkkosivuille, jossa seudun kehitystä on kuvattu indikaattoreilla aluetalouden, asunto- ja toimitilamarkkinoiden, hyvinvoinnin, liikenteen ja ympäristön, työmarkkinoiden sekä väestön alueilta.

Lisätietoja:

tutkija Jenni Erjansola, puh. 09 310 36365, e-mail: jenni.erjansola(at)hel.fi

Julkaisu:

Helsingin seudun suunnat 1/2019, pdf-julkaisu

Helsingin Seudun Suunnat, verkkosivusto