Länsi-Pasilan Pöllölaaksoon tornitalo sekä asuntoja noin tuhannelle

Pasila
27. maaliskuuta 2019

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Pasilan Pöllölaaksoon asemakaavamuutoksen, jonka myötä alueelle voi rakentaa asuinkerrostaloja noin tuhannelle asukkaalle. Lisäksi kaava mahdollistaa 16-kerroksisen tornitalon rakentamisen.

Alueelle on suunniteltu muun muassa palveluasumiseen sopivia asuintaloja sekä opiskelija-asuntoja. Radiokadulle ja Kuuluttajankadulle avautuvat katutason tilat osoitetaan liike-, toimisto-, palvelu- tai monitoimitiloiksi. Korttelialue on yksityisomistuksessa ja tällä hetkellä MTV-yhtiön käytössä. Nykyiset toimitilat on rakennettu 1967–1983.

Pöllölaakson asuinalue rakennetaan suuren korttelipihan ympärille muodostuvaksi kokonaisuudeksi. Rakennusmateriaali on osin punatiiltä kuten naapuritaloissa. Ilmalankadun ja Radiokadun kulmaan rakennettava tornitalo toimii kaupunkirakenteellisena maamerkkinä ja sopeutuu korkeutensa puolesta läheisiin vesitorneihin. Kaksi vesilinnaksi kutsuttua punatiilijulkisivuista vesitornia ovat kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaita, asemakaavalla suojeltuja  rakennuksia.

Yleinen jalankulkuyhteys kulkee Ilmalankadulta korttelin läpi Keskuspuistoon. Alueen lounaisosassa pieni maa-alue liitetään osaksi Keskuspuistoa.

Suun terveydenhuollon palvelut uusiin tiloihin

Kaupunki vuokraa toimitilat suun terveydenhuollon palvelujen käyttöön Meilahdesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Suun terveydenhuollon palvelut ovat toimineet Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitosrakennuksessa Ruskeasuolla vuokralla, mutta yliopisto on luopumassa näistä tiloista.

Korvaaviksi tiloiksi vuokrattavat tilat peruskorjataan ja aikataulusuunnitelman mukaan ne valmistuvat kesällä 2020.

Vuokrasopimus on solmittu kahdeksikymmeneksi vuodeksi hieman yli miljoonan euron vuosivuokralla. Sote- ja maakuntauudistuksesta johtuviin muutostarpeisiin on varauduttu vuokrasopimuksessa olevalla irtisanomisehdolla, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuosien 2020–2021 aikana päättymään 12 kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman korvausvelvoitetta.

Uudet toimitilat sijaitsevat osoitteessa Haartmaninkatu 1. Asiakkaiden hoitotilat ja henkilökunnan taustatyötilat sijoitetaan pääosin rakennuksen katutasolle ensimmäiseen kerrokseen.

Haartmaninkatu 1 rakennuksen omistaa erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt, joka on vuokrannut tilat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Kaupunginvaltuuston 27.3.2019 pidetyn kokouksen kaikki päätökset ovat päätöstiedotteessa.