Kruunuvuorenrantaan tulossa uudenlaisia kaupunkivilloja arkkitehtuurikilpailun tuloksena

Kruunuvuorenranta
28. maaliskuuta 2019

Bonava käynnisti loppuvuodesta 2018 yhdessä Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun Kruunuvuorenrantaan sijoittuvasta Gunillankallion tontista ja kutsui mukaan neljä arkkitehtitoimistoa. Kilpailun on voittanut ARK-house arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Kolmipyörä. Kilpailussa jaettiin poikkeuksellisesti myös toinen sija, jolle sijoittui INARO ehdotuksellaan Tango.

”Saimme neljä korkeatasoista ja toisistaan poikkeavaa ehdotusta, joissa kallioisen tontin erityispiirteet sekä upea merellinen ja luonnonläheinen ympäristö oli otettu hienosti huomioon. Bonavan Kruunuvuorenrannassa sijaitsevaa Helsingin Aidaa aletaan nyt suunnitella ympäristöä mukaillen ja sitä mahdollisimman paljon säästäen”, sanoo Matti Kuronen, yksikönjohtaja, Bonava Suomi Oy.

”Arkkitehtuurikilpailun voittaja, Kolmipyörä-ehdotus, tuo alueelle uudenlaisia, yhteisöllisiä kaupunkivilloja piharakennuksineen ja saunoineen aivan rannan tuntumaan”, sanoo projektinjohtaja Pirjo Sirén Helsingin kaupungilta.

Bonava rakennuttaa Gunillankallioon tulevaisuudessa Asunto Oy Helsingin Aidan, johon arkkitehtuuri-kutsukilpailun voittajan suunnitteluratkaisuja tullaan sopivilta osin hyödyntämään. Kilpailun kohteena oli Mellinintien länsipuolelle sijoittuva tontti, joka rajautuu pohjoisessa ja lännessä kohti Tahvonlahtea laskevaan Gunillankallion virkistysalueeseen. Helsingin Kruunuvuorenrantaan nousee 2020-luvun puoliväliin mennessä noin 7400 uutta asuntoa, joista Gunillankallion alueelle on jo toteutettu vajaa 1000 asuntoa.

Voittoisasta Kolmipyörä-ehdotuksesta vastasi ARK-house arkkitehdit Oy:n työryhmä, johon kuului Hannu Huttunen, arkkitehti SAFA, professori Pentti Kareoja, arkkitehti SAFA, professori Markku Erholtz, arkkitehti SAFA Pauli Terho, arkkitehti SAFA sekä Jukka Salonen, arkkitehti SAFA ja Jutta Norros, arkkitehti SAFA. Visualisoinnista vastasi Harri Pakarinen, arkkitehti, TaM ja maisemasuunnittelusta Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK, WE3 Oy.

Kilpailussa jaettiin myös poikkeuksellisesti toinen sija, jolle sijoittui INARO ehdotuksellaan Tango.

Tutustu kilpailuehdotuksiin

Julkaistu Bonavan omille nettisivuille, Bonavan uutishuoneeseen Cisioniin klo 10.00, ja LinkedInniin.