Merivesi tulvii Telakkarannan putkityömaalle

Uutta Helsinkiä
01. huhtikuuta 2019

Kunnallistekniikan rakentajat Hietalahdenrannassa ovat viime viikkoina kohdanneet ylimääräisiä vastoinkäymisiä kun viereisestä Hietalahdenaltaasta pursuaa merivettä putkikaivantoon. Kivilouhetta sisältävien maakerrosten läpi tulee vettä läpi enemmän kuin pumput ehtivät poistamaan. Kivikkoisen maan vuoksi ei täysin vedenpitävää patoseinää voida paikalle rakentaa.

– Työt hidastuvat kun vesihuoltolinjaan kuuluvia putkia joudutaan asentamaan osittain veden alla. Pohjaveden pinta on ranta-alueella meriveden pinnan tasolla ja asennustyötä vaikeuttaa se, että koneiden hydraulisia osia ja monia muita laitteita ei voida veden alla käyttää, sanoo Antti-Juhani Lehtinen Helsingin kaupungilta.

Oman lisähaasteensa infratyömaalle tuo alueen läpi maakaapelissa kulkeva 110 kilovoltin voimalinja. Betonikaukalon suojissa oleva sähkölinja ei salli tärinää tai maakerrosten liikkeitä. Sen vuoksi kaikki kaukolämpö-, vesi- ja viemäriputkien asennustyöt voimalinjan vieressä ja sen alta on tehtävä erityisellä huolella. Voimalinjan paikallaan pysymistä putkiasennusten aikana tarkkaillaan päivittäin tarkan mittalaitteen avulla. 

– Hietalahdenrannasta on löytynyt paljon vanhoja täyttömaiden alle jääneitä putkia, viemäreitä ja muita rakenteita, joita ei löydy piirustuksista. Myös vanhaa kadun tai torin nupukivipintaa tuli esille kun maakerroksia kuorittiin pois. Yllätykset aiheuttavat lisäsuunnittelua ja viiveet lykkäävät töiden valmistumista. Monimutkaiset historialliset kerrostumat ovat myös omiaan hidastamaan urakkaan kuuluvia töitä, sanoo Antti-Juhani Lehtinen.

Uutta ratikkalinjaa Hernesaareen 

Telakkarannan alue muuttuu satama-alueesta uudeksi asumisen ja työpaikkojen alueeksi. Samalla Telakkarannan katuja korjataan, katujen alaista kunnallistekniikkaa uusitaan ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan. Raitiotietä jatketaan Bulevardilta Hietalahdenrannan ja Telakkakadun kautta Hernesaarenrantaan.  

Mittava urakka-alue kattaa Hietalahdenrannan välillä Bulevardi – Punavuorenkatu, Telakkakadun ja Eiranrannan välillä Telakkakatu−Hylkeenpyytäjänkatu.  

Telakkakadun vanhasta ratakuilusta muokataan katu, jonka keskellä kulkee ratikka. Hietalahdenrantaan ja Telakkakadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Eiranrannan ja Telakkakadun risteykseen rakennetaan uusi kiertoliittymä sujuvoittamaan liikennettä. 

Työvaiheista neuvotellaan naapuruston kanssa 

Kunnallistekniikan rakentaminen aiheuttaa usein haittoja lähiseudun asukkaille ja yrityksille. Hietalahdenrannassa erityistä haittaa yritystoiminnalle koituu merenrantaan rakennettavasta sadevesiviemärin purkuputkesta. Ravintola Hampton Bayn kohdalla tehtävien mylläysten vuoksi on ravintolan toiminta jouduttu joksikin aikaa keskeyttämään. Korvaukseksi kaupunki järjestää ravintolan asiakkaiden kulkutiet kesäksi toimintakuntoon. Myös opasteiden ja kävelyluiskien teossa on kaupunki luvannut auttaa. 

Telakkarannan katujen muutostöiden urakoitsija on VM Suomalainen Oy.

Hietalahdenrannassa merivesi tunkee putkikaivantoon louhikkoisen maakerroksen läpi. Asennukset vaikeutuvat ja viivästyvät kun koneita ei voi käyttää veden alla. Kuva: Antti-Juhani Lehtinen.

 Antti-Juhani Lehtinen.