Vuosaareen uusi, ainutlaatuinen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu

Vuosaari
04. huhtikuuta 2019
Vuosaaren voimalaitokset. Kuva: Pekka Nieminen

Helen rakentaa Vuosaaren voimalaitosten yhteyteen lämpöpumpun, joka käyttää lämmön lähteinä voimalaitoksen omaa jäähdytysvesikiertoa ja meriveden lämpöä. Kyseessä on tässä kokoluokassa ainutlaatuinen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu Suomessa.

Helenin tavoitteena on vähentää energiantuotannon päästöjä ja lisätä uusiutuvan energian määrää. Investointeja on viime aikoina tehty erityisesti lämpöpumppuihin ja lämpövarastoihin, ja Vuosaareen rakennettava uusi lämpöpumppu jatkaa samalla tiellä. Uutta Vuosaaren ratkaisussa on meriveden lämmön hyödyntäminen – sitä ei ole Helsingissä eikä tiettävästi muuallakaan Suomessa vielä testattu. Lämpöpumppu hyödyntää sekä meriveteen kesäaikana sitoutunutta lämpöenergiaa että Vuosaareen voimalaitosten sisäisen jäähdytysvesikierron hukkaenergiaa kaukolämmöksi.

- Lämpöpumppu on hyvä ratkaisu Vuosaaren voimalaitosten oman tuotantoprosessin tehostamiseen. Lämpöpumpun avulla saamme tuotantoprosessin jäähdytysvesien hukkalämmöt kierrätettyä kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Meriveden lämpöä hyödyntämällä voimme pidentää lämpöpumpun vuotuista käyttöaikaa ja parantaa näin investoinnin kannattavuutta, kertoo projektipäällikkö Karoliina Muukkonen Helenistä.

Lämpöpumppuinvestoinnit ovat osa ilmastoneutraalia tulevaisuutta

Helsingin älykäs energiajärjestelmä ja kaukolämpö- ja jäähdytysverkot mahdollistavat uusien teknologioiden ja tuotantotapojen joustavan yhdistämisen. Helenissä lämpöpumput nähdään tärkeänä osana tulevaisuuden energiajärjestelmää: ne ovat luonteva tapa hyödyntää uusia lämmönlähteitä kaukolämmön tuotannossa.

Helsinkiin on jo rakennettu Katri Valan ja Esplanadin lämpöpumppulaitokset. Hukka- ja ylijäämälämpöjä kierrättämällä voidaan kesäaikaan tuottaa jo valtaosa tarvittavasta kaukolämmön määrästä. Katri Valan lämpöpumppulaitosta laajennetaan parhaillaan uudella, kuudennella lämpöpumpulla, ja Vuosaaren lämpöpumppu kasvattaa Helenin kierrätyslämpötuotantoa edelleen suuremmaksi.