Apulaispormestari Sinnemäki Berliinin Energy Transition Dialogue -tapahtumassa

Kalasatama
09. huhtikuuta 2019

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki puhuu tänään Berliinissä arvostetussa Energy Transition Dialogue -tapahtumassa, joka kokoaa kansainväliset vaikuttajat energiasektorilta jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään energiatuotannon tulevaisuudesta.

”Helsinki on monella mittapuulla onnistunut esimerkki siitä, miten kasvavaa kaupunkia voidaan suunnitella ja rakentaa kestävästi. Uusia alueita rakennetaan ja kaupunkia täydennysrakennetaan joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kaupunki haluaa olla myös testialustana uusille älykkäille liikkumisen palveluille ja niiden kaupallistamiselle ja tulevaisuuden teknologioiden edistämiselle”, sanoo Anni Sinnemäki.

Sinnemäki esittelee Energy Transition Dialogue -tapahtumassa Helsingin kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, joka on konkreettisuudessaan kansainvälisesti yksi kiinnostavimmista tiekartoista päästövähennysten toteuttamiseen. Tämän lisäksi Sinnemäki kertoo Suomen tällä hetkellä tunnetuimmasta älykaupunkialustasta Kalasatamasta.

Kalasatamassa kestävä kaupunki on otettu lähtökohdaksi jo suunnittelupöydältä lähtien. Alue on tunnettu etenkin tulevaisuuden energiaratkaisujen testialustana. Kalasatamassa tuotetaan paikallisesti uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa. Talot voivat esimerkiksi kerätä kesällä auringon energian ja muun hukkaenergian, ja ylilämpö hyödynnetään kaukojäähdytysjärjestelmän avulla Helsingin kaukolämpöverkossa.

Parhaillaan Helsinki etsii ratkaisua, miten lämpöä voidaan tuottaa vuoden 2029 jälkeen, jolloin kivihiilestä luovutaan energiantuotannossa eikä biomassa ole sekään kestävä ratkaisu. Pormestari Jan Vapaavuori julkisti Helsinki Symposiumissa ensi syksynä alkavan Helsinki challenge -kilpailun, jolla haasteeseen etsitään ratkaisua.

Sinnemäki keskustelee Berliinissä saksalaisten toimijoiden kanssa Helsinki challenge -kilpailuun, kaupunkien energiantuotantoon ja hiilen käytöstä luopumiseen liittyvistä kysymyksistä.