Malmin lentokentän maaperää on selvitetty ja se huomioidaan asuinrakentamisessa

Uutta Helsinkiä
10. huhtikuuta 2019
Ilmakuva Malmin lentokentästä

Malmin lentokentän asuntorakentaminen ja lentokentän alueen maaperä on ollut esillä julkisuudessa. Helsingin kaupunki on selvittänyt alueen maaperää vuosia. Lentokentän alueen maaperä on tyypillistä Koillis-Helsingille ja maaperän vaatimukset huomioidaan rakentamisessa.

Malmin lentokentän maaperää on tutkittu suunnitelmallisesti yhteensä liki 3000 pisteestä. Muun muassa sulfidisaven esiintymistä on selvitetty, jotta se voidaan huomioida suunnittelussa ja käsitellä ilman ympäristöhaittojen syntymistä. Sulfidisavea esiintyy varsin yleisesti Suomessa rannikkoalueilla. 

Malmin lentokentän alueen esirakentamisessa käytetään stabilointia, eli maahan sekoitetaan sideainetta. Sementin lisäksi sideaineena on mahdollista käyttää myös muita materiaaleja, asiaa ollaan selvittämässä lisää. Paalutusta käytetään rakennusten perustuksissa ja joillakin katualueilla.

Kaupungin arvion mukaan lentokentän alueen rakentamisessa syntyy siirrettäviä maita noin 1,2 miljoonaa kuutiota. Merkittävä määrä maa-aineksesta voidaan hyödyntää alueen sisällä.

Helsingin tavoitteena on kehittyä kestävästi ja tulla hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä. Rakentamispaikkana Malmin lentokentän etuna on muun muassa se, että uusi asuinalue pystytään rakentamaan keskelle kaupunkia hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Rakentamisessa toteutetaan energiaa säästäviä ratkaisuja.

Lisätietoa Malmin lentokentän alueesta kaupungin verkkosivuilla