Pohjois-Haagaan uusi kiertoliittymä ja Ida Aalbergin puistossa kunnostustöitä

Esikaupungit
13. toukokuuta 2019
Ida Aalbergin puisto: Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Pohjois-Haagassa Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin risteyksessä alkaa katutyö, jonka yhteydessä nykyinen liikennevalo-ohjattu risteys muutetaan kiertoliittymäksi ja katua peruskorjataan. Ida Aalbergin puiston kupeessa on meneillään päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan uudisrakennuksen työmaa. Myös Ida Aalbergin puistoa peruskorjataan.

Pohjois-Haagassa Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin risteyksessä alkaa katutyö, jonka yhteydessä nykyinen liikennevalo-ohjattu risteys muutetaan kiertoliittymäksi ja katua peruskorjataan.

Kävelijöiden liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla Ida Aalbergintien etelälaitaan kaksi uudella puukujanteella erotettua jalkakäytävää. Raitti yhdistää Runar Schildtin puiston ja Ida Aalbergin puiston itä-länsisuuntaisen reitin.

Ohjaajantien risteystä kavennetaan ja Ohjaajantien varren pysäköinti toteutetaan ns. taskupysäköintinä.

Ida Aalbergin tie 9 kohdalla olevaa pysäköintiä muutetaan siten, että alueen pysäköintipaikkojen määrä lisääntyy yhdeksällä henkilöautopaikalla.

Katurakennuksen yhteydessä tehdään myös vesijohto-, hulevesi-, kaukolämpötyötä sekä johtosiirtoja.

Työt alkavat toukokuussa ja valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.
 

Uusi päiväkoti-leikkipuisto rakenteilla, puistoa peruskorjataan

Ida Aalbergin puiston kupeessa on meneillään päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan uudisrakennuksen työmaa. Rakennus valmistuu tämän vuoden lopussa.

Päiväkodin ja leikkipuiston rakennustöiden yhteydessä päiväkodille rakennetaan oma piha-alue ja leikkipuiston ulkoalueet peruskorjataan niin, että muodostuu yhtenäinen kokonaisuus yhdessä päiväkotipihan kanssa.

Leikkipuisto Ida ja puistoon johtavat raitit kunnostetaan ja leikkivälineet sekä kalusteet uusitaan. Leikkipuisto Ida on osa Helsingin esteettömien leikkipuistojen verkostoa. Leikkivälineiksi valitaan tuotteita, jotka täyttävät esteettömyysvaatimukset. Liuskekivialueet ja altaat kunnostetaan peli- ja leikkialueiksi. 

Puistossa oleva, asemakaavassa suojeltu, viiden lehmuksen rivistö säilytetään. Puiden väliin sijoitetaan pöytä-penkkiryhmiä. 

Ida Aalbergin tien ja Näyttelijäntien kulmauksen sisääntuloaukio kivetään.  

Kallion pilaantuneiden maiden kunnostus tehdään ennen leikkipuiston käyttöönottoa. Kunnostusalueelle tehdään täydennysistutuksia. 

Kadunrakennus ja puiston kunnostuksen urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Puiston peruskorjaus valmistuu keväällä 2020.