Raideliikenteeseen panostamalla luodaan kestävämpää liikkumista

Uutta Helsinkiä
15. toukokuuta 2019

Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä onkin koonnut ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla Suomen liikenteen päästöt voitaisiin nollata vuoteen 2045 mennessä.

Työryhmän jäsen, Tampereen yliopiston uudistuvan liikenteen professori  Heikki Liimatainen uskoo, että raideliikenteeseen panostaminen on hyvä keino vähentää liikenteen tuottamia kasvihuonepäästöjä.

Liimataisen mukaan uusiutuvalla sähköllä kulkevat junat ovat paitsi hurjan vähäpäästöisiä, myös energiatehokkain ja turvallisin kulkutapa. Mikäli autolla tai lentäen tehdyt matkat voitaisiin korvata junamatkustamisella, jäisivät liikenteen aiheuttamat päästöt pieniksi.

Lentorata kannustaisi yrityksiä perustamaan toimipisteitä koko Suomeen

Monilla suurilla suomalaisilla yrityksillä on toimipisteitä ympäri Suomea, jolloin junamatkustaminen toimipisteiden välillä tulee tutuksi. Suomalainen teknologiayritys Solita lukeutuu tähän joukkoon – konttori löytyy Suomessa Helsingin lisäksi Tampereelta, Turusta, Oulusta sekä Lahdesta.

Solitan Lahden toimistolla Team managerina toimiva Terhi Jaakonsaari pitääkin tärkeänä sitä, että Solitalla on toimipisteitä pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin. Jaakonsaari epäilee Lentoradan vastaavan myös junamatkustamisen kenties eniten stressiä aiheuttavaan kipukohtaan, sillä Lentoradan myötä yhteys lentokentälle muuttuu suoraksi eikä junaa tarvitse vaihtaa kauempaa matkustaessa.

Mikä on Suomirata?

Suomirata on visio Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen pääradan tulevaisuudesta. Sen tavoitteena on nostaa koko pääradan palvelutasoa ja ottaa merkittävä kehitysaskel radan liikennöinnissä.

Suomiradan toteuttaminen mahdollistaa noin tunnin junayhteyden Tampereen ja Helsingin välille, suoran kaukojunayhteyden pääradalta lentoasemalle sekä entistä nopeamman raideyhteyden Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille. 

Kestävän liikkumisen Helsinki

Helsingin kaupunkistrategian mukaan toteutetaan liikenteen päästövähennyksiä koko Helsingin liikennejärjestelmässä niin pyöräilyn ja kävelyn suosiota lisäämällä kuin sähköautojen, sähköbussien ja raidejoukkoliikenteen osuutta nostamalla.

Helsingissä suunnitellaan liikenneinvestoinnit ja maankäyttö aina yhdessä - liikenneinvestoinneilla huolehditaan koko liikennejärjestelmän toimivuudesta. Kestävien liikennemuotojen – esim. kävely- ja pyöräliikenne - osuutta kasvatetaan. Samalla huolehditaan kaikkien liikennemuotojen kehittämisestä.

Raide-Jokerin rakentaminen Helsingin ja Espoon välille alkaa kesäkuun alussa ja Laajasalon ja keskustan välisen Kruunusillat-pikaraitiotieyhteydelle kilpailutetaan allianssikumppanit tämän vuoden aikana.