Hermannin rantatielle esitetään omaa kaistaa bussi- ja tavaraliikenteelle

Kalasatama
24. toukokuuta 2019

Hermannin rantatielle on laadittu asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma, jotka mahdollistavat Kalasataman ja Pasilan välisen raitiotien rakentamisen Hermannin rantatielle. Suunnitelmat tulevat kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn tiistaina 28. toukokuuta.

Suunnitelmissa esitetään raitiotielle omaa kaistaa Hermannin rantatien keskiosaan. Raitiotietä reunustaisivat viherkaistat, joille istutettaisiin puita. Varikkoyhteyttä varten kiskot on suunniteltu myös Haukilahdenkadulle. Suunnitelmat pohjautuvat Kalasataman raitiotien yleissuunnitelmaan.

Moottoriajoneuvoille suunnitelmassa esitetään molempiin suuntiin pääosin kahta kaistaa. Uloimmat kaistat varattaisiin busseille ja tavaraliikenteelle Verkkosaarenkadun ja Hämeentien liittymän ramppien välillä. Erillisillä kaistoilla halutaan turvata joukkoliikenteen ja tavarakuljetusten sujuvuus. Bussiliikenne Hermannin rantatiellä lisääntyy tuntuvasti tulevaisuudessa, kun useiden nykyisin Rautatientorille ajavien linjojen päätepysäkki siirtyy Kalasatamaan.

Busseille jopa 20 minuutin aikasäästö

Bussi- ja tavaraliikenteen kaistan arvioidaan nopeuttavan bussien kulkua pahimpaan ruuhka-aikaan jopa noin kaksikymmentä minuuttia. Henkilöautoliikenteen matka-ajat kasvaisivat Hermannin rantatiellä ruuhka-aikoina noin 1–4 minuuttia. Arviot on tehty vuodelle 2025 ennustetuilla liikennemäärillä. 

Kadun ruuhkaisimman osuuden välityskykyä parannettaisiin lisäämällä kolmas kaista pohjoisen suunnan ajoradalle Kyläsaarenkadun ja Hämeentien liittymän välille. Näin henkilöautojen käytössä oleva kaistamäärä säilyisi tällä osuudella ennallaan bussi- ja tavaraliikenteen kaistoista huolimatta. Kaikkiin risteyksiin tulisi lisäksi ryhmittymiskaistat vasemmalle kääntyville.

– Kadun pohjoispään lisäkaista ei yksinään riitä poistamaan iltapäivän ruuhkia, sillä liikenteen pullonkaula on Kustaa Vaasan tien liittymässä. Liittymän parantamista tutkitaan keskustan ja Malmin välisen raitiotien suunnittelun yhteydessä, kertoo liikenneinsinööri Riikka Österlund Helsingin kaupungilta. 

Jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannettaisiin rakentamalla kadun molemmille reunoille jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet, jotka eroteltaisiin toisistaan tasoerolla.

Hermannin rantatien asemakaavalla muutetaan Sörnäistentunnelin aiempaa asemakaavaa. Uudessa asemakaavassa on tehty muutoksia tunnelin pohjoispäähän, erityisesti tunnelin suuaukkoihin Hermannin rantatiellä.

Asemakaavasta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto. Liikennesuunnitelman pohjalta laaditaan katusuunnitelmat, joista päättää kaupunkiympäristölautakunta. Hermannin rantatien muutostyöt tehdään Kalasataman raitiotien rakentamisen yhteydessä. Raitiotien rakentamisen tavoiteaikataulu on 2021–2024.

Lisää aiheesta:

Kaupunkiympäristölautakunnan
esityslista 28.5.2019

Kaupunginvaltuustonpäätös Kalasataman raitiotien yleissuunnitelmasta

Kaupunginvaltuuston päätös Sörnäistentunnelin asemakaavasta

 

Kalasataman raitiotie 

 • Reitti: Nihti–Kalasataman keskus–Vallilanlaakso–Pasilan asema
 • Reitin pituus on noin 6 km, uutta rataa rakennetaan noin 4,5 km
 • Matka-aika Nihdistä Pasilan asemalle on noin 15 minuuttia
 • Keskeisimmät vaihtoyhteydet: Laajasalon pikaraitiotie Nihdissä, Kalasataman metroasema, Pasilan juna-asema
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleissuunnitelman kesäkuussa 2018. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
 • Radan edellyttämä asemakaava on hyväksytty Vallilanlaakson osalta kaupunginvaltuustossa 10.4.2019, mutta kaava ei ole vielä voimassa. Kalasataman osa-alueiden osalta asemakaavat ovat voimassa Nihdin asemakaavaa lukuun ottamatta.
 • Radan tarkempi suunnittelu on käynnistymässä ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2021 ja liikennöinti vuonna 2024

Sörnäistentunneli

 • Yhdistää Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien
 • Tarkoitettu henkilö- ja kuorma-autoille
 • Tunnelin pituus on noin 1,5 km
 • Varmistaa keskustan ja Lahdenväylän suunnan välisen autoliikenteen sujuvuuden Kalasataman kohdalla
 • Vähentää läpiajoliikennettä, melua ja päästöjä Kalasataman katuverkossa
 • Tunnelin edellyttämä asemakaava on voimassa, kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 29.8.2018
 • Päätöstä rakentamisesta ei ole tehty