Ilmastokaupunkiverkoston kokous alkoi Helsingissä

Uutta Helsinkiä
29. toukokuuta 2019

Kansainvälinen kaupunkiverkosto Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA) järjestää vuosikokouksensa Helsingissä 27.–29. toukokuuta. CNCA on kansainvälinen kaupunkiverkosto, jonka kaikki jäsenkaupungit tavoittelevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 80‒100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä tai aikaisemmin. Helsinki hyväksyttiin verkostoon tämän vuoden maaliskuussa.

”Helsinki haluaa profiloitua globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijänä. Kunnianhimoisen Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman myötä olemme kiinnostava esimerkki myös maailman muille kaupungeille. Ilmastonmuutoksen torjunta on sukupolvemme tärkein tehtävä. Onnistuminen siinä riippuu nimenomaan kaupunkien kyvystä toteuttaa käytännönläheistä muutosta” sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna avasi kokouksen Finlandia-talossa. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki emännöi kokouksen illallista kaupungintalolla tiistaina 27. toukokuuta. Keskiviikkona 29. toukokuuta pormestari Vapaavuori pitää puheenvuoron kokouksessa.

Helsinki kertoo kokousvieraille ilmastotoimistaan myös kokouksen ohjelmaan kuuluvilla vierailuilla Kuninkaantammeen ja Kalasatamaan. Kuninkaantammessa huomion kohteena ovat aluetta koskevat uusiutuvan energian vaatimukset ja hulevesien hallinnan pilotointi. Kalasatamassa tutustutaan uudenlaisen älykkään kaupunkikehityksen smart & clean -ratkaisuihin.

Kokousvieraille esitellään polkupyöräillen myös Helsingin kestäviä liikenneratkaisuja kuten kävely- ja pyörätieverkostoa, raideliikenneverkon laajentamista sekä sähkö- ja robottibusseja.

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen Oy esittelee hiilineutraaliussuunnitelmaansa ja järjestää vierailut Sörnäisissä Katri Valan puiston alla sijaitsevaan lämpöpumppulaitokseen, Kruunuvuorenrannan tulevaan luolalämpövarastoon ja Suvilahden aurinkovoimalaan.

Kaupungit tekevät kestävän tulevaisuuden

CNCA-verkosto perustettiin vuonna 2014 Kööpenhaminassa. Sitä oli perustamassa 17 kaupunkia, muun muassa Berliini, Lontoo, New York, Sydney, Washington ja Tukholma. Verkostoon kuuluvat kaupungit suhtautuvat ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja voivat innovaatioillaan ja esimerkillään vaikuttaa omaa osuuttaan merkittävämmällä tavalla ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa 80 prosentin päästövähennystä verrattuna vuoteen 1990. Jäljelle jäävät 20 prosenttia kompensoidaan. Välitavoitteena on päästöjen vähentäminen 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Viime vuoden joulukuussa Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, joka sisältää 147 toimenpidettä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA)

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma