Pasilansillan työmaan vuoksi liikenteessä poikkeusjärjestelyitä

Uutta Helsinkiä
03. kesäkuuta 2019

Pasilansillan uuden joukkoliikenneterminaalin työmaa aiheuttaa liikenteessä poikkeusjärjestelyjä 3.6. alkaen. Raitiolinjat 2 ja 7 siirtyvät Pasilassa poikkeusreiteille ja autoliikenne ohjataan Pasilansillan uudelle levennykselle. Poikkeusjärjestelyt kestävät koko kesän ajan.

Raitiolinjat 2 ja 7 eivät kulje Länsi-Pasilaan 3.6 –11.8. välisenä aikana, vaan siirtyvät poikkeusreiteille. Linja 2 ajaa Meilahteen Kuusitien päätesilmukkaan ja linja 7 päättyy Itä-Pasilaan. Rataosuudella Kansaneläkelaitokselta Pasilaan raitiovaunua korvaa bussi 2X.

Raitiolinjojen 2 ja 7 poikkeusreitit sekä bussin 2X reitti löytyvät HSL:nliikennetiedotteesta.

Lisäksi 29.7.–11.8. linjat 7 ja 9 jättävät kiskotöiden vuoksi ajamatta Pasilan asemalle. Tästä muutoksesta tiedotetaan tarkemmin kesän kuluessa.

Autoilijatkaistojen kanssa tarkkana

Työmaalla on vaikutusta myös autoliikenteeseen, sillä Pasilansillan ja Ratapihantien risteyksessä kaistat vaihtavat paikkaa. Uudet kaistajärjestelyt on merkitty selkeästi ajoratamaalauksilla. Kaistojen määrä pysyy pääosin ennallaan.

Liikennejärjestelyjen taustalla on uuden joukkoliikenneterminaalin työmaa.

”Pasilansillalla rakennetaan uutta joukkoliikenneterminaalia kiihtyvään tahtiin. Kesän aikana Pasilan joukkoliikenneterminaalin kohdalta vanhat kiskot puretaan, korjataan vanha siltakansi ja asennetaan uudet kiskot”, kuvailee projektipäällikkö Juuso Luoto tulevan kesän töitä.

Raitiovaunukatkon aikana Pasilankadulle tehdään vesijohdon ja kaukolämmön alitukset Kyllikinportin kohdalle, mikä aiheuttaa osaltaan haittaa autoliikenteelle. Autoilijoiden kannattaakin välttää Pasilan aluetta koko kesän ajan, mikäli vaihtoehtoiset reitit ovat mahdollisia.

Pasilansillan joukkoliikenneterminaali otetaan käyttöön lokakuun 2019 lopulla. Rakennustöiden valmistuttua uusi risteysalue ja joukkoliikenneterminaali palvelevat alueen liikennevirtoja paremmin koko kehittyvän Pasilan alueella.

Pasila kasvaa elinvoimaiseksi keskukseksi

Keski-Pasilan uudistuminen on osa laajamittaista Pasilan uudistamista, jossa Helsingin keskusta laajenee Pasilaan. Tulevina vuosina Pasila kehittyy huomattavan lisärakentamisen ja liikennehankkeiden ansiosta entistä merkittävämmäksi ja elinvoimaisemmaksi keskukseksi. Uudessa Pasilassa tehdään töitä, asutaan ja vietetään vapaa-aikaa. Pasilassa on nyt 23 000 työpaikkaa ja 10 000 asukasta, vuonna 2040 50 000 työpaikkaa ja 30 000 asukasta.