Kaupunkilaisten asumistoiveet -tutkimus tunnisti neljä erilaista asukasprofiilia

Uutta Helsinkiä
04. kesäkuuta 2019

Suomen kaupunkien asukkaista suurin osa haluaa asuinympäristöltään vehreyttä tai omaa ulkotilaa. Asumisen mieltymykset vaihtelevat ikäryhmittäin ja eri asukasprofiilien mukaan. Esimerkiksi nuoret painottavat liikenneyhteyksiä, vanhemmat palvelujen saavutettavuutta. Tiedot käyvät ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimuksesta, jossa myös Helsinki oli mukana.

Asumista tutkittiin ensimmäistä kertaa Suomessa valintakoemenetelmällä. Siinä vastaajat joutuivat punnitsemaan erilaisten asumisen vaihtoehtojen välillä ja valitsemaan, mitä tekijöitä painottavat ja mistä ovat valmiita maksamaan. Vastaajia oli 2 900 yhteensä 21 kaupungista.

”Asumistutkimuksissa on harvoin kiinnitetty huomiota siihen, että jonkin halutun ominaisuuden valitseminen rajaa usein jonkin toisen pois. Kaikkia toiveita on vaikea toteuttaa yhtä aikaa. Unelmien sijaan haluttiin selvittää, miten kotitaloudet arvottavat eri asumisen tekijöitä ja tekevät valintoja taloudelliset rajoitteet huomioiden”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Emmi Haltia PTT:stä.

Neljä kaupunkilaista asukasprofiilia

Tutkimuksessa erilaisia asukasprofiileja tunnistettiin neljä.

Viherkaupungin pientaloasujat (24 prosenttia vastaajista) suosivat valintakokeessa selvästi nykyistä asuntoaan suhteessa ehdotettuihin uusiin asuntoihin. Tähän ryhmään kuuluneet arvottivat korkeimmalle keskustan lähialuetta asuinalueena ja talotyyppinä pientaloa. Parkkipaikka lisäsi selvästi asunnon houkuttelevuutta.

Urbaanit kaupunkilaiset (15 prosenttia) viihtyivät vilkkaassa kaupunkimaisessa ympäristössä, ja heille luonnoksi riitti lähipuisto. Ryhmä suosi vuokra-asumista sen tuoman joustavuuden vuoksi - asuntolainan oton koettiin sitovan liikaa.

Hintatietoisten omistusasujien (50 prosenttia) valintoihin vaikutti erityisen voimakkaasti asunnon hinta.

Moderneilla viherkaupunkilaisilla (11 prosenttia) korostui asuinympäristön vehreyden tärkeys. He pitivät hieman muita tärkeämpänä yhteiskäyttötiloja. Ryhmään kuului eniten nuoria, alle 40-vuotiaita vastaajia, ja naisia oli enemmän kuin aineistossa keskimäärin.

Tietoa tulevaisuuden kaupunkien suunnitteluun

Tieto ihmisten asumismieltymyksistä on tärkeää, jotta voidaan rakentaa asukkaille heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisia asuntoja. Tätä tietoa tarvitsevat kaupunkisuunnittelijat ja päättäjät sekä kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat, kun tulevaisuuden kaupunkeja suunnitellaan ja rakennetaan.

”Tutkimus osoittaa sen, että ihmisten tarpeet ja toiveet asumiselle vaihtelevat eri elämänvaiheissa hyvinkin paljon. Siksi on tärkeää, että markkinoilla on tarjolla kysyntää vastaavaa monimuotoista asumista. Myös asumisen sisältö ratkaisee, sillä jatkossa entistä keskeisemmässä roolissa on palvelut. Tämä tutkimus on hyvä avaus keskusteluun asumisen tulevaisuudesta ja siitä, miten meidän tulisi rakentaa kestäviä ja toiveiden mukaisia kaupunkeja”, toteaa tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Aija Tasa RAKLIsta.

Helsingissä asuntorakentamisen suunnittelua ja toteutusta ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä Kotikaupunkina Helsinki -ohjelma. Helsinkiä suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sekä uudet että vanhat kaupunginosat säilyttävät elinvoimaisuutensa ja houkuttelevuutensa. Tavoitteena on myös energiatehokas rakentaminen, tiiviimpi kaupunki ja sujuva liikkuminen. On myös tärkeää, että tarjolla on sopivia asuntoja eri elämänvaiheisiin. Asuntoja tulee olla riittävästi, ja myös kohtuuhintaisia vaihtoehtoja tarvitaan.

Koko tutkimusraportti Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit - Miten ja missä kaupunkilaiset haluavat asua?  ja policy brief Alle 40-vuotiaat kaupunkilaiset toivovat asumiseltaan hyvää julkista liikennettä ja vehreyttä.

Tutkimushankkeen rahoittivat RAKLI, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen kaupungit, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, MAL-verkosto, SATO Oyj sekä ympäristöministeriö.

Aiheesta lisää PTT:n sivuilla