Vuosaareen kehitetään Kaupunkijalostamoa

Esikaupungit
04. kesäkuuta 2019

Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n yhteistyönä seuraavan vuosikymmenen aikana Vuosaareen on määrä nousta uuden sukupolven Kaupunkijalostamo. Sen tarkoituksena on jalostaa vaikeasti kierrätettävistä materiaaleista ja biomassasta korkean jalostusasteen tuotteita. Näin tehostetaan kaupungin materiaalikiertoa. Kaupunkijalostamo on ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvittava askel kertakäyttökulttuurista kohti kiertotalousyhteiskuntaa.
 
Maailmassa on akuutti tarve kiertotalousjärjestelmille, joissa raaka-aineet ja materiaalit voidaan uusiokäyttää ja fossiilista tuotantoa vähentää. Kierrätyksestä, metsänhoidosta ja maataloudesta syntyy edelleen runsaasti materiaalivirtoja, joita ei pystytä vielä hyödyntämään ja uusiokäyttämään tarpeeksi hyvin.
 
- Kaupunkijalostamo vie kierrätyksen ja kiertotalouden uudelle tasolle. Tuleva laitos valmistaa raaka-aineita, kemikaaleja ja ravinteita korkealla jalostusasteella ja tehostaa näin materiaalikiertoa, kertoo Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

Jalostusprosessissa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään

Biojalostamoprosessissa syntyy lisäksi sivutuotteena lämpöä. Kaupunkijalostamossa lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään ohjaamalla se kaukolämpöverkostoon ja kotien lämmittämiseen. Näin jalostamo edistää paremman materiaalikierron lisäksi myös kestävämpää energiajärjestelmää.

- Kiertotaloutta tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunkijalostamo vie meitä kohti taloutta, jossa hiilellä on suljettu kierto ja sen polttaminen energiaksi historiaa. Helenillä on myös vahvaa osaamista hukkalämpöjen hyödyntämisestä, sanoo Helenin vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Maiju Westergren.

Mukaan toivotaan lisää kumppaneita

Kaupunkijalostamosta suunnitellaan toimintaympäristöä, jossa kierto- ja biotalouden ratkaisuja voidaan kehittää yli toimialarajojen. Siksi mukaan kutsutaan erilaisia toimijoita.
 
- Jotta kaupunki saa jalostamosta irti kaiken hyödyn, toivomme mukaan toimijoita ja ideoita mahdollisista raaka-aineista ja jalostettavista lopputuotteista. Jalostamo tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille, jotka etsivät uusia ratkaisuja ja toimintatapoja tuomaan kilpailukykyä globaaleille markkinoille, kertoo VTT:n luonnonvara- ja ympäristöratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen.

Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n tavoite on, että Kaupunkijalostamosta syntyy vientikelpoinen ratkaisu, joka vahvistaa Suomen asemaa kiertotalousosaajana. Tällä hetkellä tuotantolaitos on demovaiheessa, ja sen tuotantotehoa on määrä kasvattaa jatkossa.