Jätkäsaarelainen tuottaa noin 200 kiloa jätettä vuodessa

Jätkäsaari
24. kesäkuuta 2019
Kuva: Rööri kerää Jätkäsaaren jätteet.

Jätkäsaaressa syntyi vuonna 2018 yhteensä 1 527 tonnia jätettä. Jätkäsaaren putkikeräyksen koonta-asemalle kertyi yhteensä noin 1 329 tonnia jätettä ja lisäksi alueellisiin lajitteluhuoneisiin kertyi noin 198 tonnia jätettä. Yksi Jätkäsaaren asukas tuotti siis vuonna 2018 yhteensä noin 203 kg jätettä.

Jätkäsaaressa jätteenkeräys hoidetaan pääsääntöisesti jätteen putkikeräyksellä. Sen avulla kerätään sekajäte, biojäte, kartonki ja paperi sekä joulukuusta 2018 lähtien myös muovipakkaukset. Jätteet, jotka eivät kokonsa tai materiaalinsa puolesta sovellu putkikeräysjärjestelmällä kerättäväksi, kuten lasi, metalli ja suurikokoiset pahvi- ja sekajätteet, erilliskerätään perinteisellä astiakeräyksellä alueellisissa lajitteluhuoneissa, joita Jätkäsaaressa on yhteensä viisi.

Huomioitavaa on, että suurikokoiset esineet ja kodinkoneet eivät kuulu lajitteluhuoneisiin. Jätteet kuuluisi viedä Sortti-asemalle ja käyttökelpoinen tavara Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen. 

Reilut 70 % jätteestä on sekajätettä

Vuonna 2018 jätteen putkikeräyksellä kerättiin Jätkäsaaressa sekajätettä yhteensä noin 952 tonnia. Lisäksi alueellisissa lajitteluhuoneissa kerättiin suurikokoista sekajätettä yhteensä reilut 14 tonnia. Yhteensä yksi Jätkäsaaren asukas tuotti vuodessa noin 146 kg sekajätettä eli sekajätettä oli noin 72% yhden asukkaan tuottamasta jätemäärästä.

Tämän lisäksi biojätettä kerättiin vuonna 2018 yhteensä noin 156 tonnia eli asukasta kohden noin 21 kg. Paperia kerättiin yhteensä noin 145 tonnia eli vajaat 20 kiloa asukasta kohden. Lisäksi kartonkia kerättiin yhteensä noin 72 tonnia eli vajaat 10 kiloa per asukas. Suurikokoista pahvia kerättiin lajitteluhuoneissa yhteensä noin 42 tonnia.

Muovijätteen keräys alkoi joulukuussa 2018 – muovia kerättäneen vuodessa noin 6 kg asukasta kohden

Jätkäsaaressa alkoi alueellinen kiinteistökohtainen muovinkeräys joulukuussa 2018. Muovin kierrättämisen suurin hyöty on, ettei neitseellisiä raaka-aineita kulu uuden muovin tuotantoon ja kerättyjen muovipakkausten materiaali saadaan takaisin hyötykäyttöön. Kerätty materiaali jalostetaan ja käytetään mahdollisuuksien mukaan uusiomuovituotteiden valmistamiseen.

Joulukuun 2018 alusta lähtien muovipakkauksia on kerätty Jätkäsaaressa yhteensä 20 880 kg. Luku ennustaa, että tällä vauhdilla yhdeltä Jätkäsaaren asukkaalta saadaan uudelleen kierrätettävää muovia talteen vuodessa noin 6 kg.

Kaksi kolmesta jätkäsaarelaisesta lajittelee kaikki jätteet

Jätteen putkikeräysjärjestelmän syöttöluukkujen aukaisukertojen perusteella on voitu analysoida Jätkäsaaren kotitalouksien lajittelutapoja. Kaikista Jätkäsaaren kotitalouksista noin lähes kaksi kolmasosaa lajittelee kaikki jätteet eli seka- ja biojätteen, paperin ja kartongin. Paperin ja kartongin lajitteluaste on selkeästi korkeampi kuin biojätteen. Paperia lajittelee noin 87 %, kartonkia 91 % ja biojätettä noin 69 % kotitalouksista. Biojätteen osalta lajittelutavat ovat säännöllistä, kartongin ja paperin osalta luokiteltu lajittelu on vähintään toistuvaa. Joka kahdeskymmenes Jätkäsaaren kotitalous käyttää vain sekajätteen syöttöluukkua. Putkikeräysjärjestelmää käyttää hieman yli 90 % jätkäsaarelaisista.

Jätkäsaaressa asui 8 150 asukasta vuoden 2018 lopussa. Jätteen putkikeräysjärjestelmää käytti vuoden 2018 aikana noin 4 290 kotitaloutta.