Malmin lentokenttää ei suojella rakennusperintölain perusteella – suojelukaava varmistaa historiallisten rakennusten säilymisen

Uutta Helsinkiä
27. kesäkuuta 2019
Malmin lentokentän terminaali ilmakuvassa kesällä 2018. Kuva Lauri Rotko

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ei määrää Malmin lentoasemaa rakennuksineen ja lentokenttäalueineen suojeltavaksi rakennusperintölain perusteella. Ely-keskus joutui täydentämään aiempaa kannanottoaan ympäristöministeriön vaatimuksesta. Ely-keskuksen tuorein päätös vastaa aiemmin annettua.

Malmin lentoaseman rakennukset tullaan suojelemaan suojelukaavalla, jonka Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt. Kaava ei ole vielä lainvoimainen, koska siitä on valitettu hallinto-oikeuteen. Suojeluasemakaavalla on tarkoitus suojella Malmin lentoaseman merkittävimmät rakennukset (mm. terminaali ja hangaari) ja osoittaa ne tulevaisuudessa toimitilakäyttöön sekä monipuoliseen julkiseen käyttöön.

Ely-keskuksen päätöksellä on 30 päivän valitusaika. Päätöksestä voi valittaa ympäristöministeriöön.