Myllypurosta kehittynyt liikunta- ja terveyspalveluiden keskittymä johdonmukaisilla toimilla

Myllypuro
27. kesäkuuta 2019

Tutkimuksen mukaan Myllypurossa sijaitsevien yksityisten palveluiden määrä on kasvanut. Alueen yksityiset palvelut painottuvat viihde- ja virkistyspalveluihin, kaupallisiin erikoispalveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vähiten yksityisiä palveluita oli tarjolla ravintolapalveluiden ja vähittäiskaupan osalta verrokkialueisiin nähden.

Myllypuron julkiset palvelut painottuvat liikunta- ja virkistyspalveluihin sekä terveyspalveluihin.

Tiedot käyvät ilmi Myllypuron seurantaraportista, jossa tarkastelleen palveluiden ja elinkeinojen kehitystä Myllypurossa, joka on yksi pitkäjänteisen aluekehittämisen kohteista. Raportti on osa Myllypuron seurantaprojektia, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa Myllypuron kaupunginosan kehittymisestä ja aluekehittämistoimien vaikutuksista pitkällä aikajaksolla.

Kaupunki on panostanut Myllypuron kehittämiseen pitkäjänteisesti. Merkittävimpiä tuloksia on saatu kaupungin omilla investoinneilla, kuten katujen, puistojen, päiväkotien ja koulujen rakentamisella ja vanhojen peruskorjauksella. Tähän mennessä budjettiin sidottuja hankkeita on ollut yhteensä noin 135 miljoonan euron edestä. Lisäksi on toteutettu erillisiä vuokra- ja osakehankkeita (muun muassa Metropolian kampuskiinteistö) noin 200 miljoonalla eurolla. Kaupunki on suunnannut Myllypuroon myös runsaasti asuntotuotantoa useille kaava-alueille, esimerkiksi Puu-Myllypuroon.

Myllypuron elinkeinoja ja palvelurakennetta verrataan raportissa Keski-Vuosaareen, Kontulaan ja Kannelmäkeen, jotka ovat iältään ja rakennuskannaltaan varsin samankaltaisia alueita kuin Myllypuro. Vertailun avulla on mahdollista tarkastella, missä määrin Myllypuron elinkeinorakenne ja sen kehitys poikkeavat muista vastaavista alueista, ja onko alueen kehityksessä havaittavissa joitakin erityispiirteitä.

Myllypuron kaupunginosaan on viime vuosikymmenten aikana rakennettu muun muassa runsaasti uusia asuntoja, julkista tilaa on kunnostettu ja alueen ostoskeskus on uudistettu. Vuoden 2019 alussa Myllypurossa aloitti toimintansa Metropolia Ammattikorkeakoulun uusi kampus. Alueen kehittäminen jatkuu edelleen, vireillä ovat muun muassa kieli- ja aikuislukio sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipiste.

Tämän raportin tulokset osoittavat, että ostoskeskusuudistuksen myötä yksityisten palveluiden määrä on kasvanut Myllypurossa. Myös päivittäistavaraliikkeiden myynti per asukas suhteessa koko Helsingin vastaavaan lukuun on kasvanut ostoskeskusuudistuksen myötä, mutta verrokkialueisiin nähden päivittäistavaraliikkeiden myynnit ovat toistaiseksi maltillisella tasolla. Ostovoima Myllypurosta valuu muille alueille ja autoilevat asiakkaat tekevät ostoksiaan Itäkeskuksen kauppakeskuksessa.

Myllypurossa on terveys- ja sosiaalialan työpaikkakeskittymä ja työpaikkoja tarjoavat sekä yksityinen että julkinen sektori. Tämä keskittymä on merkittävin syy siihen, että Myllypuron elinkeinorakenne osoittautui verrokkialueita yksipuolisemmaksi tilastollisessa monipuolisuustarkastelussa. Jatkoseuranta näyttää, miten uuden kampuksen sijoittuminen Myllypuroon heijastuu alueen elinkeinokehitykseen.

Myllypuron palveluiden ja elinkeinojen seuranta (pdf)

Tiivistelmä