Niittotöitä Malmin lentokentällä

Malmin lentokentän alue
11. heinäkuuta 2019

Malmin lentokentällä valmistaudutaan suurtapahtumaan.

Lentokentän alueella tehdään niitto- ja raivaustöitä heinäkuussa. Työt liittyvät yleisötapahtumaan.

Niitettävät alueet rajoittuvat pienelle osalle lentokenttäaluetta. Niitettävät alueet ovat joko konsertin yleisöalueita tai huoltoalueita.

Vastaavia alueita on niitetty vuosittain lentotoiminnan ehdoilla. Niitosta on alueen lajistolle enemmän etua kuin haittaa, sillä alueen nykytilanne on syntynyt säännöllisen niittämisen johdosta.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristöasiantuntija käy läpi niitettävät alueet lintujen pesien varalta.

Lisäksi tehdään pientä raivaustyötä osin jo umpeenkasvaneen vanhan kulkureitin reunoilta.