Tietoa Hernesaaren ja Telakkarannan rakentumisesta uudelta sivustolta

Uutta Helsinkiä
12. elokuuta 2019

Hernesaaresta tulee Etelä-Helsinkiin uusi ja vilkas asumisen, matkailun ja vapaa-ajan kaupunginosa. Alueelle rakennetaan pääasiassa 2020-luvun aikana kerrostalokoteja 7 500 asukkaalle ja sinne tulee myös 4 000 työpaikkaa. Hernesaaren suunnitelmiin ja rakentumiseen voi tutustua nyt omilta aluesivuilta Helsingin uusia asuinalueita esittelevällä uuttahelsinkia.fi-sivustolta.

Hernesaaresta tulee muodostumaan monipuolinen ja valtakunnallisesti vetovoimainen matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden keskittymä. Sinne rakentuvat muun muassa risteily- ja venesatamat, vesiurheilukeskus, uimaranta sekä hotelli.

Helsinki on vetovoimainen risteilymatkailukohde, ja tämä tulee näkymään erityisesti Hernesaaressa. Hernesaaren satama-alueella on laituripaikat kolmelle suurikokoiselle risteilyalukselle. Alueelle ja lähiympäristöön matkailijoiden reittien varrelle varataan myös tilaa matkailuun liittyville palveluille.

Hernesaaren kaava perustuu yhdyskuntarakenteen täydentämiseen sekä raideliikenteeseen. Kaava tukee kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Sivustolla monipuolistatietoa kaavoituksesta liikennejärjestelyihin ja palveluihin

Uudella Hernesaaren uuttahelsinkia.fi-sivujen aluesivustolla voi tutustua muun muassa alueen osayleiskaavaan ja käynnissä olevaan asemakaavoitukseen kuten myös alueen esirakentamisen aikatauluihin ja rakentamisen tavoitteisiin. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa siitä, millaisia asuntoja Hernesaareen on tulossa ja miten liikenne alueella on tarkoitus järjestää. Sivustolla kerrotaan myös alueen matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden suunnitelmista.

Sivustolla kerrotaanmyös viereisen Telakkarannan rakentumisesta

Hernesaaren naapuriin rakennetaan parhaillaan Telakkarannan aluetta Hietalahden ja Telakkakadun väliin. Aiemmin pääosin suljettu alue avautuu kaupunkilaisten käyttöön, kun vanhat teollisuusrakennukset muuttuvat toimisto-, liike- ja kulttuuritiloiksi. Uudistuvassa Telakkarannassa tulee olemaan myös asuntoja noin 300 ihmiselle. Lisäksi maamerkiksi alueelle valmistuu Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n pääkonttori. ECHAn tehtävänä on edistää kemikaalien turvallista käyttöä Euroopan unionin alueella. Myös Telakkarannan historiasta, rakentamisesta ja liikenneyhteyksistä löytyy tietoa uuttahelsinkia.fi-sivustolta.

Sivuston tietomäärä kasvaa ja yksityiskohtaistuu rakentamisen edetessä. Sivusto löytyy osoitteesta https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/hernesaari-ja-telakkaranta