Malmin lentokentän alueen kehittäminen jatkuu – lentopaikan maanvuokrasopimus päättyy vuoden 2019 lopussa

Uutta Helsinkiä
22. elokuuta 2019

Malmin lentokentän alueella olevan valvomattoman lentopaikan toiminta on päättymässä tämän vuoden lopussa.

Helsingin kaupunki on vuokrannut osan Malmin lentokentän alueesta Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle, joka toimii valvomattoman lentopaikan operaattorina.  Vuonna 2016 tehdyssä sopimuksessa vuokra-aika määritettiin loppumaan viimeistään 31.12.2019.

Kaupunki päätti 5.12.2018 irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään vuoden 2019 lopussa, joka on siis myös alkuperäisen maanvuokrauspäätöksen takaraja.

Päätös merkitsee, ettei maanvuokrasopimusta jatketa, ja lentotoiminta päättyy kuluvan vuoden lopulla.

Malmin lentokenttäyhdistys ry teki viime joulukuussa tehtyyn irtisanomispäätökseen oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kokouksessaan 20.8.

Kaupunki on myös vuokrannut tiloja ja maa-alueita useille toimijoille lentokentän alueella. Neuvottelut vuokralaisten kanssa käydään vuoden 2019 aikana.

Uuden yleiskaavanmerkittävin uudisalue

Malmin lentokentän alueelle on määrä rakentaa vuosina 2020–2045 asuntoja kaiken kaikkiaan 25 000 asukkaalle sekä palveluja ja toimitiloja. Suunnittelun pohjana on Helsingin yleiskaava (2016), jossa Malmin lentokenttä on kaupungin merkittävin uusi rakentamisalue.

Korkein hallinto-oikeus totesi 8.11.2018 ratkaisussaan Helsingin uudesta yleiskaavasta, ettei sitä ole syytä muuttaa Malmin lentokentän alueen osalta. Kaupunki jatkaa alueen kaavoitusta ja kunnallisteknistä suunnittelua.

Rakentaminen alkaa 2020-luvunalussa

Malmin lentokentän rakentaminen alkaa alueen eteläosasta, jonne suunnitellaan koteja noin 4500 asukkaalle. Ensimmäisenä rakennetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueet, joiden asemakaavoitus on käynnissä. Asuntorakentaminen alkaa arviolta vuonna 2022 sekä esirakentaminen ja kunnallistekniset työt 2020-luvun alussa.

Kaupunki suunnitteleealueen käyttöä ennen asuinrakentamisen alkamista

”Lentotoiminnan päättyminen avaa uusia, hienoja mahdollisuuksia kaupunkilaisille käyttää lentokentän aluetta esimerkiksi virkistykseen ja luoda paikalle uudenlaista käyttöä 2020-luvulle siirryttäessä,” toteaa aluerakentamisen projektinjohtaja Kimmo Kuisma kaupunginkansliasta. 

Malmin lentokentän alue on laajuudeltaan noin sata hehtaaria, ja asuinalueita rakennetaan vaiheittain yksi alue kerrallaan. Tämä mahdollistaa asuinrakentamista odottavien osien monipuolisen käytön jopa toistakymmentä vuotta sen jälkeen, kun ensimmäisten asuinalueiden rakentaminen on alkanut. Kaupunki laatii parhaillaan suunnitelmia näitä toimintoja varten.

Lautakunnan 20.8.2019 päätökset

Päätös vuokrasopimuksesta

Tietoa Malmin lentokentän alueesta