Kaupunki suunnittelee Ruoholahdensillan uusimista ja uutta ramppia Mechelininkadulta

Uutta Helsinkiä
28. elokuuta 2019

Helsingin kaupunki suunnittelee Länsilinkin ympäristöön Ruoholahteen ja Kamppiin liikennettä merkittävästi sujuvoittavia liikennejärjestelyjä. Tavoitteena on sujuvoittaa kasvavan Etelä-Helsingin ja Länsisataman autoliikennettä sekä varmistaa joukkoliikenteen häiriötön kulku alueella. Alueen kaupunkikuvaa kohotetaan korkeatasoisella silta-arkkitehtuurilla. Suunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta 11. syyskuuta asti.

Uusilla järjestelyillä vähennettäisiin autoliikenteen ruuhkautumista etenkin Mechelininkadun ja Porkkalankadun risteyksessä sekä Jätkäsaarenlaiturin ja Hietalahdenrannan risteyksessä.

Suunnitelman mukaan peruskorjausikää lähestyvä Ruoholahdensilta on tarkoitus purkaa ja uusia. Lisäksi Mechelininkadulta rakennettaisiin kokonaan uusi ramppiyhteys Ruoholahdensillalle.

Uudelle ramppiyhteydelle ohjattaisiin kaikki autoliikenne, joka tulee etelän suunnasta Mechelininkatua kohti Länsiväylää. Tämä sujuvoittaisi Länsiväylälle suuntaavaa autoliikennettä myös pohjoisen suunnasta. Samalla saataisiin oma ajokaista raitiolinjalle 8. Tällä hetkellä raitioliikenne kulkee eteläisellä Mechelininkadulla sekaliikenteessä ja on altis häiriöille.

Suunnitelmana on, että Porkkalankadulta poistetaan bussikaistat siltaremontin yhteydessä. Tämä on rakentamisaikana mahdollista, koska bussiliikenteen tarve Porkkalankadulla on vähentynyt, kun Länsimetron jatke Kivenlahteen valmistuu. Muutos selkeyttää liikenneympäristöä.

Jätkäsaarenlaiturille ja Hietalahdenrantaan lisätään uudet ajokaistat autoliikenteelle. Lisäksi Ruoholahdenrannan ja Kalevankadun risteyksessä on tarkoitus sulkea nykyinen ajoyhteys ns. Tullaajankujalta Mechelininkadulle. Näin liikkuminen nopeutuu risteysalueen muista suunnista.

Suunnitelma ottaa huomioon kävelijöiden ja pyöräilijöiden sujuvan ja turvallisen kulun alueella. Pyöräteitä aiotaan parantaa etenkin Porkkalankadulla ja Ruoholahdensillalla muuttamalla ne yksisuuntaisiksi.

Kolme vaihtoehtoa raitiovaunujen reitiksi

Liikennesuunnitelmasta on tehty kolme luonnosta, jotka poikkeavat toisistaan raitioliikenteen reitin osalta. Vaihtoehtoiset reitit vaikuttavat Länsilinkin ympäristössä olevan pysäkin sijaintiin. Reiteillä on myös erilainen vaikutus autoliikenteen sujuvuuteen Jätkäsaarenlaiturin liittymässä sekä jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyihin.

Yhdessä vaihtoehdossa raitiolinjat 7 ja 9 pysäkkeineen pysyisivät nykyisillä paikoillaan. Reitti kulkisi entiseen tapaan Tullaajankujan ja Ruoholahdenrannan kautta Helsingin keskustaan.

Toisessa ja kolmannessa vaihtoehdossa raitiovaunut kääntyisivät Jätkäsaarenlaiturin ja Hietalahdenrannan liittymästä vasemmalle Mechelininkadulle. Raitiotiereitti kääntyisi keskustaan päin joko Itämerenkadun liittymästä tai Ruoholahdensillan kohdalta.

Kolmannessa vaihtoehdossa raitiotie risteäisi Baanan kanssa, joten kävelijöille ja pyöräilijöille rakennettaisiin uusi alikulku.

Luonnoksista voi antaa palautetta 11.9.2019 asti

Liikennejärjestelyjen vaihtoehdoista voi antaa palautetta 11.9.2019 asti kaupungin Kerrokantasi-palvelussa (kerrokantasi.hel.fi/lansilinkki).

Kaupungin liikennesuunnittelijat esittelevät suunnitelmaa Jätkäsaaren asukasillassa torstaina 29. elokuuta. Tilaisuus järjestetään kello 17.00–19.00 Jätkäsaaren pelastuslaitoksen auditoriossa (os. Tyynenmerenkatu 1).

Suunnittelun jatkamisesta päätetään vuoden lopulla

Palautteen avulla kaupunki tekee liikennejärjestelyistä yleissuunnitelman, joka esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2019 lopulla. Tavoitteena on aloittaa toteutussuunnittelu, aikatauluttaa hanke kaupungin kymmenvuotiseen investointiohjelmaan ja valmistella hankepäätös kaupunginvaltuustolle.

Alustavan arvion mukaan hankkeen kustannukset olisivat 35–43 miljoonaa euroa. Ruoholahdensillan välttämättömän peruskorjauksen osuus kustannuksista on noin 15 miljoonaa euroa.

Ennusteen mukaan vuonna 2030 Mechelininkadulla Länsilinkin kohdalla kulkee iltahuipputunnin aikaan noin 2 000 ajoneuvoa tunnissa. Suunnitelman toteuttaminen lyhentäisi autoilijoiden matka-aikoja alueella jopa puoleen. Ennusteen mukaan iltaruuhkan aikaan matka Rionkadulta Länsiväylälle kestäisi keskimäärin 6–7 minuuttia, kun nykyisillä järjestelyillä matka-aika on keskimäärin 11 minuuttia. Hietalahdenrannasta Länsiväylälle pääsisi 4,5 minuutin sijaan 2,5 minuutissa.

Kaupunki on kartoittanut myös pidemmän aikavälin keinoja eteläisen Helsingin liikennejärjestelyjen sujuvoittamiseen. Tänä syksynä päätöksentekoon on tulossa kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun rakentamisedellytyksiä koskeva selvitys.

Kuva: Tietoa Finland Oy