Kantakaupunkiin ja läntiseen Helsinkiin suunnitteilla uusia raitioteitä

Uutta Helsinkiä
02. syyskuuta 2019

Helsingin kaupunki suunnittelee kantakaupunkiin ja läntiseen Helsinkiin uusia raitioteitä. Uusia raiteita rakennettaisiin Vihdintien pikaraitiotietä varten sekä kantakaupungin raitioliikenteen laajentamiseksi.

Vihdintien pikaraitiotie on suunniteltu kulkemaan keskustasta Munkkiniemen ja Pohjois-Haagan kautta Kannelmäkeen. Uutta rataa tehtäisiin Huopalahdentielle, Vihdintielle, Kaupintielle ja Kantelettarentielle. Pikaraitiotie yhdistäisi kantakaupungin raitiolinjat, Raide-Jokerin ja junaradat, ja sen varrelle on suunniteltu täydennysrakentamista noin 14 000 uudelle asukkaalle.

Kantakaupungissa uusia raiteita rakennettaisiin Fredrikinkadulle, Topeliuksenkadulle ja Nordenskiöldinkadulle. Lisäksi suunnitteilla on pienempiä parannuksia nykyiseen rataverkkoon raitioliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Uusien rataosuuksien tarkoituksena on mahdollistaa kantakaupungin raitiolinjoille uusia reittejä, jotka täydentävät Mannerheimintielle suunnitellun pikaratikan palvelua.

Ratojen rakentamisen yhteydessä kaduille tulisi muutoksia autoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin sekä pysäköintiin.

Pikaratikalle uutta rataa Munkkiniemestä Kannelmäkeen

Vihdintien pikaraitiotielle on suunniteltu uutta rataa Munkkiniemenaukiolta pohjoiseen. Huopalahdentiellä raitiokiskot tulisivat kadun keskelle. Kadun itäreunaan tulisi kaksisuuntainen pyörätie. Talojen edustalla olevat erilliset kaistat muutettaisiin yksisuuntaisiksi. Huopalahdentien eteläosaan jäisi puurivit kadun molemmille reunoille, mutta länsipuolisen puurivin sijainti muuttuisi, minkä takia sen puita olisi tarpeen uusia. Itäpuolen puurivi, jossa on vanhempia ja isompia puita, jäisi nykyiselle paikalleen.  

Huopalahdentieltä poistuisi noin 110 pysäköintipaikkaa kadun varresta, paikkoja jäisi noin 50. Uusien pysäköintipaikkojen rakentamista alueelle selvitetään Huopalahdentien varren täydennysrakentamisen suunnittelun yhteydessä.

Haagan liikenneympyrä muutettaisiin nykyistä laajemmaksi ja osa liikennevirroista ohjattaisiin sen läpi. Näin saataisiin tilaa uusille tonteille ja säilytettäisiin autoliikenteen sujuva kulku.

Vihdintiestä suunnitellaan bulevardikatua, jossa raitiotie kulkisi keskellä puurivien reunustamana. Autoliikenteelle olisi kaksi kaistaa suuntaansa sekä ryhmittymiskaistat. Kadun molemmille reunoille tulisi kaksisuuntaiset pyörätiet.

Kaupintielle rakennettaisiin kiskojen lisäksi yksisuuntaiset pyörätiet ja kadun reunoille istutettaisiin puurivit. Raitiotie ylittäisi Kehä I:n uutta siltaa pitkin ja linjan päätepysäkki tulisi Kantelettarentielle kauppakeskus Kaaren edustalle.

Puuttuva palanen keskustan raitioverkkoon

Fredrikinkadulle raitiotietä rakennettaisiin Bulevardin ja Urho Kekkosen kadun välille. Topeliuksenkadulle rataa tehtäisiin lähes koko kadun pituudelle Töölöntorilta Tukholmankadulle. Nordenskiöldinkadulla raitiotiekiskot tulisivat Topeliuksenkadun ja Mannerheimintien välille. Näiden lisäksi parannettaisiin päätepysäkkien ympäristöjä Tehtaankadun päässä Punavuoressa ja Kolmikulmassa Kaartinkaupungissa.

Fredrikinkadulla kiskojen rakentamisen yhteydessä levennettäisiin jalkakäytäviä, mikä toisi tilaa esimerkiksi istutuksille ja terasseille. Kadun varteen sijoitettaisiin myös pysäköintipaikkoja henkilöautoille, jakeluliikenteelle ja polkupyörille. Pysäköintipaikkojen määrä vähenisi kuitenkin nykyisestä noin 60:lla. Autoliikenne kadulla säilyisi.

Topeliuksenkadulla raitiotie sijoittuisi pääosin omille kaistoilleen kadun keskelle ja ajoratojen reunoille rakennettaisiin pyöräkaistat. Läpiajo Humalistonkadulta Topeliuksenkadulle ehdotetaan suljettavaksi, jolloin risteykseen muodostuisi viihtyisä katuaukio.

Lisäksi Runeberginkadun osuutta Arkadiankadulta Töölöntorille parannettaisiin. Bussikaistoista voitaisiin luopua ja niiltä vapautuva tila käytettäisiin pyöräteihin ja leveämpiin jalkakäytäviin.

Runeberginkadulta, Topeliuksenkadulta ja Nordenskiöldinkadulta poistuisi järjestelyiden myötä ympärivuorokautisia pysäköintipaikkoja, mutta korvaavia paikkoja järjestettäisiin lisäämällä vinopysäköintiä alueen asuntokaduilla. Alueen ympärivuorokautisten paikkojen määrä kasvaisi tällä tavoin noin 60:llä. Yöaikaan sallittujen asukaspysäköintipaikkojen määrä vähenisi 110 paikan verran. Töölönkadulle on valmistunut uusi pysäköintilaitos, joka on lisännyt pysäköintipaikkoja alueella.

Kommentoi suunnitelmaluonnoksia verkossa tai osallistu kävelylle

Liikennesuunnitelmien luonnoksia voi kommentoida kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi syyskuun loppuun asti.

Kantakaupungin uusia liikennejärjestelyitä esitellään kahdella maastokävelyllä. Fredrikinkadun kävely on maanantaina 16. syyskuuta kello 17–18. Lähtö on Fredrikinkadun ja Bulevardin kulmasta. Topeliuksenkadun kävely on torstaina 19. syyskuuta kello 17–18. Kävelylle lähdetään kulttuurikeskus Sandelsin edestä, Topeliuksenkatu 2.

Suunnittelijat ovat lisäksi tavattavissa tiistaina 17. syyskuuta kello 16–19 keskustakirjasto Oodin Maijansalissa, Töölönlahdenkatu 4, 1.krs. Suunnitelmista on lyhyet samansisältöiset esitykset kello 16 ja 17.30. Esitysten jälkeen voi tutustua suunnitelmiin ja keskustella suunnittelijoiden kanssa.

Liikennesuunnitelmat viimeistellään syksyn aikana saatavan palautteen perusteella. Liikennesuunnitelmat ovat osa Länsi-Helsingin raitiotien yleissuunnitelmaa, joka etenee päätöksentekoon kaupunkiympäristölautakuntaan keväällä 2020. Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnittelu jatkuu tarkemmalla tasolla. HSL suunnittelee lopulliset raitio- ja bussilinjastot hankkeen toteutusvaiheessa. Raitioteiden toteutus alkaisi arviolta 2020-luvun puolivälissä.

Lisää aiheesta:

Kommentoi suunnitelmaluonnoksia

Hankkeen suunnitteluaineistot