Jätkäsaaressa Tyynenmerenkadun ja Rionkadun risteyksessä alkaa katutyö

Jätkäsaari
04. syyskuuta 2019
Suunnitelma risteyksestä muutostöiden jälkeen.
Helsingin kaupunki toteuttaa muutoksia Tyynenmerenkadun ja Rionkadun risteysalueen liikennejärjestelyihin. Syyskuussa alkava katutyö aiheuttaa haittaa liikenteelle. Työmaan valmistuttua Länsisataman raskas liikenne alkaa käyttää Tyynenmerenkatua.

Liikenneturvallisuuden ja alueen asukkaiden asuinviihtyvyyden kannalta on tarkoituksenmukaisinta, että sataman raskas liikenne ohjataan Rionkadun liittymän kautta satama-alueelle ja sieltä pois, jolloin raskaat ajoneuvot jonottavat laivoihin pääsyä suljetulla satama-alueella.

Länsisataman raskas liikenne ohjataan pois Atlantinkadulta ja Länsisatamankadulta, jotka ovat asuntokatuja. Liikennejärjestely on tarpeen myös ensi vuonna alkavan Atlantinsillan rakentamista varten.

Tyynenmerenkadun ja Rionkadun risteykseen rakennetaan kiertoliittymä. Tyynenmerenkadun ylittävät suojatiet poistuvat Rionkadun kohdalta, ja liikennevalot poistetaan risteyksestä. Lähimmät suojatiet ovat noin 80 metriä pohjoiseen ja noin sata metriä etelään päin kohti satamaterminaalia.
 

Vaikutukset liikenteeseen työmaan aikana

Moottoriajoneuvot: Kulkuyhteydet turvataan.
Jalankulku ja pyöräily: Tyynenmerenkadun kävely- ja pyöräilytie sekä Jätkäsaarenlaiturin reitti suljetaan. Jalankulku ja pyöräily ohjataan kulkemaan Hietasaarenkujaa pitkin.
Julkinen liikenne: ei vaikutuksia.

Työmaa valmistuu suunnitelman mukaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.