Asuntojen rakentaminen alkaa Koskelan sairaala-alueella

Esikaupungit
06. syyskuuta 2019
Koskelan entisen sairaala-alueen muutos asuinalueeksi alkaa lähipäivinä, kun ensimmäisten uudisrakennusten työmaa osoitteessa Käpyläntie 11 käynnistyy. Samalla jatkuu keväällä alkanut kunnallistekniikan ja väylien rakentaminen alueella ja sen läheisyydessä.

Koskelan entisen sairaala-alueen muutos asuinalueeksi alkaa lähipäivinä, kun ensimmäisten uudisrakennusten työmaa osoitteessa Käpyläntie 11 käynnistyy. Samalla jatkuu keväällä alkanut kunnallistekniikan ja väylien rakentaminen alueella ja sen läheisyydessä.

Koskelan sairaala-alueen perinteikkään sairaalapuiston ympärille, hyvien yhteyksien äärelle rakennetaan lähivuosina yli 1 500 uutta asuntoa noin 3 000 asukkaalle.

SSA Group Oy rakennuttaa ensimmäiset kaksi kerrostaloa, joissa on yhteensä 66 Hitas-asuntoa (kuva alla). Työmaa käynnistyy ensi viikolla muun muassa aitaamisella, puiden kaadolla ja maanrakennustöillä. Alueen suosiosta kertoo se, että nyt rakennettavan kohteen asunnot on jo myyty.

 

Seuraavat työmaat käynnistyvät loppuvuodesta 2019 ja alkuvuodesta 2020.

Alueelle rakennetaan erityyppisiä kohteita, kuten Hitas-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, vuokra-asuntoja, asumisosuuskunta-asuntoja sekä senioreille suunnattuja asuntoja. Katutasoon tulee paikoin jonkin verran liiketiloja.

Uudet rakennukset sijoittuvat Koskelan sairaala-alueen reunoille. Koskelantien, Käpyläntien ja Kunnalliskodintien varrelle nousevien kerrostalojen suojaan jätetään suuri osa vanhasta sairaalapuistosta.

Asemakaavassa suojellut arvokkaat vanhat sairaalarakennukset muutetaan myöhemmin asuinkäyttöön ja yhteen niistä peruskorjataan tilat myös lasten päiväkodeille. Uusi monipuolinen palvelukeskus valmistuu Kunnalliskodintien pohjoispuolelle tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2023.

Laajamittainen asuntorakentaminen edellyttää katujen ja kunnallistekniikan rakennustöitä. Alueen kunnallistekniikan ja tiestön rakentaminen alkoi jo keväällä. Työt suunnitellaan siten, että toiminta alueella voi jatkua ja kulkuyhteydet toimivat. Koskelan sairaala-alue on vilkkaassa käytössä ja rakennustyöt aiheuttavat tilapäistä häiriötä.

Kuvat: Helsingin kapunki ja SSA Group Oy