Kaupunginhallitus varasi Kontulan keskusta-alueen jatkoselvitystyötä varten

Uutta Helsinkiä
10. syyskuuta 2019
Kontulan metroasema. Kuva: Patrik Lindström
Varauksen tarkoituksena on selvittää alueen kaavoituspotentiaalia ja muita toteuttamisedellytyksiä. Kontulan keskustan kehittämisellä on tarkoitus mahdollistaa alueen kasvava asukasmäärä ja asukkaiden tarvitsemat palvelut tulevaisuudessa.

Kaupunginhallitus päätti varata Kontulan keskusta-alueen Kiinteistö Oy Kontulan Asemakeskukselle, Kontulan Ostoskeskus Oy:lle, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille ja Kontulan Palvelutalo Oy:lle kehityshankkeen toteuttamisedellytysten jatkoselvittelyä varten. Varausalue ilmenee esityslistan liitteestä 1 ja varaus on voimassa 31.5.2024 saakka.

Varauksen tarkoituksena on selvittää alueen kaavoituspotentiaalia ja muita toteuttamisedellytyksiä. Kontulan keskustan kehittämisellä on tarkoitus mahdollistaa alueen kasvava asukasmäärä ja asukkaiden tarvitsemat palvelut tulevaisuudessa. Alueen varaamisesta ja luovuttamisesta on tarkoitus tehdä erilliset esitykset myöhemmin, jos hanke osoittautuu jatkoselvittelyn aikana toteuttamiskelpoiseksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9. myös alueen vuokraamisesta Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallille. Kaupunginhallitus antoi lisäksi oikeusministeriölle lausunnot tietosuojalainsäädännöstä ja julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä.

Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallille myönnettiin vuokratontti

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Vartiokylässä sijaitsevan alueen. Tontti on 9 738 neliömetrin kokoinen alue, joka sijaitsee osoitteessa Ratasmyllynkuja 3. Varaus tehtiin toimintaa varten perustettavalle kiinteistöyhtiölle Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin rakentamista varten. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2043 saakka.

Kaupunginhallitus antoi oikeusministeriölle lausunnon tietosuojalainsäädännöstä

Oikeusministeriö pyysi elokuussa kaupungin lausuntoa yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista. Kaupunki antaa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:ssä. Kaupunginhallitus antoi oikeusministeriölle lausuntonsa myös julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.