Kerro mielipiteesi Herttoniemen aluesuunnitelman luonnoksesta

Esikaupungit
10. syyskuuta 2019
Voit tutustua suunnitelmaselostukseen ja kertoa mielipiteitäsi valikoiduista katu- ja puistokohteista Kerro kantasi -palvelussa (kerrokantasi.hel.fi). Aluesuunnitelman alueeseen kuuluvat Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori, Herttoniemenranta ja Herttoniemen yritysalue sekä rantojen laajat viheralueet. Keskustelu on auki 10.–30.syyskuuta 2019.

Voit tutustua suunnitelmaselostukseen ja kertoa mielipiteitäsi valikoiduista katu- ja puistokohteista Kerro kantasi -palvelussa. Aluesuunnitelman alueeseen kuuluvat Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori, Herttoniemenranta ja Herttoniemen yritysalue sekä rantojen laajat viheralueet. Keskustelu on auki 10.–30. syyskuuta 2019.  

Kysely löytyy osoitteesta https://kerrokantasi.hel.fi/herttoniemenaluesuunnitelma

Maastoinventointien, verkostotarkastelujen ja vuorovaikutuksen tuloksena Herttoniemen alueelta tunnistettiin useita eritasoisia ja laajuisia kunnostus- ja kehittämiskohteita. Näistä valittiin kahdeksan kohdetta seuraavalle 10-vuotiskaudelle. 

Kohteet ovat puistojen ja katujen peruskorjauskohteita, joiden valintaperusteina on muun muassa kohteiden kunto ja turvallisuus. Lisäksi on tunnistettu myös muita hanke- ja jatkosuunnittelutarpeita. Suunnittelussa hyödynnettiin myös vuonna 2018 Herttoniemen kaupunginosavisio -työn yhteydessä saatua aineistoa. 

Saadun palautteen perusteella suunnitelmaluonnosta muokataan tarpeen mukaan. Valmis suunnitelma on tavoitteena laittaa nähtäville vielä myöhemmin syksyllä ja viedä kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Mikä on aluesuunnitelma? 

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Aluesuunnitelman vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan suunnitelman vuorovaikutusraporttiin. Raportissa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan. 

Kuinka luonto huomioidaan? 

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet on suunniteltu osana aluesuunnitelmaa. Toteutusta ohjaava kuviokohtainen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja se tullaan laatimaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa.