Helsinkiläiset kokevat eniten turvattomuutta ostarien sekä juna- ja metroasemien ympäristöissä

Uutta Helsinkiä
11. syyskuuta 2019
Myllypuron ostarin uudistaminen on vähentänyt alueella koettua turvattomuutta. Kuva: Patrik Lindström

Lähiörakentamisen ajan ostoskeskukset ja raideliikenteen asemat nousivat esille häiriöiden kokemusten paikkoina Helsingin kaupungin asukkaille toteuttamissa karttakyselyissä. Ostoskeskus tai asema ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti ongelmia, sillä eri asuinalueilla on omanlaisensa profiili koetun turvattomuuden paikoissa. Tiedot selviävät kaupunkitutkimustiedon tuoreesta julkaisusta ”Koettu turvallisuus helsinkiläisillä asuinalueilla. Karttakyselyt kaupunkiuudistuksen lähtökohtina.”

Asuinalueen turvallisuus on yksi asumisen keskeisiä viihtyvyystekijöitä. Helsin­gissä on siksi jo pitkään panostettu niin turvallisuuden tutkimiseen kuin koetun turvallisuuden sekä asuinalueiden viihtyvyyden parantamiseen.

Koettu turvallisuus helsinkiläisillä asuinalueilla -tutkimuksessa tarkasteltiin turvattomuuden kokemuksia ja sosiaalisia häiriöitä perustuen asukkaiden omiin, vuosina 2010–2017 karttakyselyillä kerättyihin havaintoihin yhdeksällä eri asuinalueella Helsingissä. Tarkastellut alueet olivat Pihlajamäki, Pitäjänmäki, Kulosaari, Jakomäki, Kamppi/Taka-Töölö, Vanhakaupunki, Paki­la ja Kontula.

Asukkailta karttakyselyissä kerätyt vastaukset osoittivat tarkasti kaupunkirakenteessa turvattomina pidetyt paikat. Lisäksi alueille pystyttiin paikantamaan sosiaali­sena epäjärjestyksenä pidettyjä tekijöitä, kuten rauhattomuus ja elämöinti sekä ympäristön epäsiisteys ja roskaisuus.

Tässä, kuten aiemmissa turvattomuustutkimuksissa erityisesti lähiörakentamisen ajan ostoskeskukset ja raideliikenteen asemat nousivat esille häiriöiden kokemusten paikkoina.

”Ostoskeskuksen tai aseman olemassaolo ei kuitenkaan tarkoita niille keskittyvän automaattisesti ongelmia. Alueen palvelurakenteella, väestön sosioekonomisella rakenteella tai vain sat­tumalla voi olla yllättävän suuri merkitys yksittäisten paikkojen kehittymisessä turvattoman tuntuisiksi”, toteaa tutkija Jenni Väliniemi-Laurson.  
 

Myllypuron ostari kaupunkiuudistuksen esikuvana

Tutkimuksessa tarkennettiin katse myös Myllypuron pitkäjänteiseen kaupunkiuudistamiseen. Erityisesti ostoskeskuksen ja sen ympäristön parantaminen on vaikuttanut positiivisesti asukkaiden kokemaan turvallisuuteen ja viihtyvyyteen alueella.

Uudistusten myötä Myllypuron ostoskeskuksesta tuli positiivinen tapaamispaikka. Toisaalta häiriöt ovat siirtyneet muualle Myllypuron alueella, läheiselle metsäalueelle ja metroaseman seudulle.

Tutkimuksessa nostetaan tärkeäksi asuinalueiden koettuja ongelmakohtia ja positiivisia viihtyvyystekijöitä koskeva asukastieto osana kaupunkisuunnittelua. Näin kaupunginosien erityispiirteitä olisi helpompi tunnistaa ja vahvistaa alueiden kehitystä omaleimaisiksi asuinalueiksi.
 

Linkki julkaisuun (pdf)

Tiivistelmä

Selattava julkaisu