Vastaa kyselyyn Malmin ja Pukinmäen kaduista ja puistoista

Uutta Helsinkiä
13. syyskuuta 2019
Kerro kaupungille vastaamalla karttakyselyyn, mitkä Malmin ja Pukinmäen alueen kaduista ja puistoista tulisi kunnostaa ja korjata 2020-luvun aikana. Miten aluetta voisi parantaa? Entä mitkä ovat lempipaikkojasi, joiden toivoisit säilyvän? Kyselyn avulla saatua palautetta hyödynnetään Malmin ja Pukinmäen aluesuunnitelman päivityksessä. Kysely on avoinna 12.9.−13.10.

Kerro kaupungille vastaamalla karttakyselyyn, mitkä Malmin ja Pukinmäen alueen kaduista ja puistoista tulisi kunnostaa ja korjata 2020-luvun aikana. Miten aluetta voisi parantaa? Entä mitkä ovat lempipaikkojasi, joiden toivoisit säilyvän? Kyselyn avulla saatua palautetta hyödynnetään Malmin ja Pukinmäen aluesuunnitelman päivityksessä. Kysely on avoinna 12.9.−13.10.

Aluesuunnitelma ohjaa viheralueiden, katujen, torien ja aukioiden hoitoa ja peruskorjausta sekä ylläpitoa Malmin ja Pukinmäen alueella 2020-luvun ajan. Tavoitteena on kohdentaa katu- ja viheralueiden hoitoa ja kunnostusta asukkaiden toiveiden mukaan sekä parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Suunnittelualueeseen kuuluvat Malmin lisäksi Pukinmäki, Sepänmäki, Nallenmäki ja Fallkulla.

Kyselyn tulosten yhteenveto julkaistaan aluesuunnitelman verkkosivuilla tammikuussa 2020. Lisäksi keväällä 2020 järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa asukkaiden palautetta kuullaan uudelleen. Suunnitelma valmistunee vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mikä onaluesuunnitelma?
Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Miten luonnonhuomioidaan aluesuunnitelmassa?
Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnonhoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Maisema-arkkitehtimukana Malmitalon synttärimarkkinoilla
Malmin aluesuunnittelija, maisema-arkkitehti Johanna Himberg on mukana Malmitalon synttärimarkkinoilla. Tervetuloa keskustelemaan ja kysymään alueen kaduista ja viheralueista Malmitalolle klo 12 eteenpäin 14.9.

Maastokävely Malminkeskustan alueella 3.10.
Tule kiertämään Malmin keskustan puistoja ja kävely-ympäristöjä yhdessä kaavasuunnittelijan ja  aluesuunnittelijan kanssa. Kävelyn yhteydessä esiin nousevia huomioita käytetään apuna alueen tulevassa suunnittelussa ja kaavoituksessa. Kävelylle lähdetään klo 17 Ylä-Malmin torilta. Pukeuduthan sään mukaisesti.

Aluesuunnittelun aloittavasta kyselystä tiedotetaan myös Malmin ja Pukinmäen kotitalouksiin jaettavalla kortilla.

Vastaa karttakyselyyn

Tietoa Malmin ja Pukinmäen aluesuunnitelmasta verkossa