Kolmelle Kehittyvä kerrostalo -hankkeelle varattiin tontit Oulunkylästä

Uutta Helsinkiä
17. syyskuuta 2019
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16. syyskuuta varata tontit kolmelle Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeelle, jotka kaikki sijoittuvat Oulunkylään. Tontit sijaitsevat Käskynhaltijantien, Mestarintien, Kivalterintien ja Kivalterinpolun rajaamalla alueella.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16. syyskuuta varata tontit kolmelle Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeelle, jotka kaikki sijoittuvat Oulunkylään. Tontit sijaitsevat Käskynhaltijantien, Mestarintien, Kivalterintien ja Kivalterinpolun rajaamalla alueella.

Rakennusliike Reponen Oy:n varaus kohdistuu tontin 28141/2 koillisnurkkaan (rakennusoikeus 6 100 + 400 k-m²). Siklatilat Oy:n varaus kohdistuu tontin 28141/2 eteläreunaan (rakennusoikeudet 1 600 ja 1 600 k-m²) sekä kokonaisuudessaan tonttiin 28135/1. Jukivest Oy:n/ Avarrus Arkkitehdit Oy:n varaus kohdistuu liitteen tontin 28141/2 länsiosaan (rakennusoikeus 2 100 + 50 k-m²).

Rakennusliike Reponen Oy:n varaamalle tontille rakennettavan Elävä talo -hankkeen tavoitteena on tilallisesti aikaa kestävä, asukkaiden erilaistuvia ja omaehtoisia tarpeita palveleva rakennuskanta. Asuntojen koot ja niiden tilaratkaisut ovat helposti muunneltavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Asunnot koostuvat omalla sisäänkäynnillä varustetuista tilayksiköistä, joita voi yhdistellä ja eriyttää erilaisiksi asunnoiksi – pienasunnoista isoiksi asunnoiksi ja toisinpäin, tai vaikkapa yhteisöasunnoiksi ja osin esimerkiksi työtiloiksi sekä sivuasunnoiksi. Yhteistyötahona hankkeessa on Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy.

Siklatilat Oy:n varaamalle tontille rakennetaan Tulevaisuuden puukerrostalo -hankkeessa kolme erilaista puukerrostaloa, rankarakenteinen, hybridirakenteinen ja massiivipuurunkoinen, joita vertaillaan suunnittelun, rakentamisen ja asumisen aikana. Tavoitteena on selvittää puukerrostalorakentamisen ja puukerrostaloasumisen sosiaaliset, tekniset ja taloudelliset vetovoimatekijät sekä liiketaloudellisesti paras tapa lisätä puukerrostalojen rakentamista.

Jukivest Oy:n/ Avarrus Arkkitehdit Oy:n varaamalle tontille rakennetaan Kestävä Kerrostalo – Massiivitiilikerrostalo ja painovoimainen ilmanvaihto -niminen kohde, jossa hyödynnetään vuosisatojen kuluessa kestäviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Tavoitteena on rakentaa sekä energiatehokas että kestävä, terveellinen ja viihtyisä kerrostalo. Hankkeessa käytetään valikoituja massiivirakentamisen ratkaisuja sekä luonnollisia, muovittomia rakennusmateriaaleja yhdessä uusimman tekniikan ja modernin arkkitehtuurin kanssa.

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on yhteistyöllä lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. Kasvavan Helsingin rakentaminen perustuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin – 86 % Helsingin asunnoista on kerrostaloissa. Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa on tähän mennessä ollut mukana kolmisenkymmentä hanketta.
 

Lisätietoa tontinvarauksesta kaupunginhallituksen päätöstiedotteessa

Lisätietoa Kehittyvä kerrostalo -ohjelmasta