Kontulan ostari jatkaa toimintaansa - uudistamista selvitetään

Uutta Helsinkiä
20. syyskuuta 2019
Kontulan ostari toukokuussa 2019. Kuva: Marja Väänänen
Kaupunginhallitus päätti Kontulan keskusta-alueen varaamisesta ostariyhtiöille kehityshankkeen toteutusedellytysten selvittämistä varten.

Ostarin maanvuokralaiset Kiinteistö Oy Kontulan Asemakeskus, Kontulan Ostoskeskus Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Kontulan Palvelutalo Oy tutkivat muun muassa alueen kaavoituspotentiaalia yhdessä viranomaisten ja alueen eri toimijoiden kanssa sekä metroradan ja -liikenteen vaikutusta kehittämishankkeeseen.

Selvityksen aikana ostari jatkaa toimintaansa. Kaupunkiympäristölautakunta päätti kesäkuussa, että Kontulan ostarin vuokrasopimuksia jatketaan 31.12.2025 asti. Varaus kehityshankkeen toteutusedellytysten selvittämistä varten on voimassa 31.5.2024 saakka, jonka jälkeen kaupunki esittää alueen varaamista ja luovuttamista vuokralaisille, jos hanke osoittautuu selvittelyn aikana toteuttamiskelpoiseksi.

Kontulan keskustan kehittämisellä on tarkoitus mahdollistaa alueen kasvava asukasmäärä ja asukkaiden tarvitsemat palvelut tulevaisuudessa. Toteutuessaan hanke tukee alueen elinvoimaa ja vahvistaa alueen kaupallista asemaa metroaseman yhteydessä.