Jätkäsaaren raitiovaunulinjasto uudistuu Atlantinsillan valmistuttua

Jätkäsaari
23. syyskuuta 2019
Atlantinsillan rakentaminen alkaa Jätkäsaaressa syys-lokakuun vaihteessa 2019. Sillan valmistumisen myötä liikenteen ja Jätkäsaaren ratikoiden on tarkoitus kulkea siitä yli jo vuoden 2021 keväällä.

Jätkäsaaren ratikkalinjat tullaan sillan rakentumisen jälkeen toteuttamaan aluksi ennen kääntöpaikkojen valmistumista isoina lenkkeinä Jätkäsaaren ympäri. Väliaikaistilanne kestää Bunkkerin kääntöpaikan osalta vuoteen 2022. Tahitinkadun kääntöpaikka valmistuu seuraavana vuonna 2023.

Nykyinen keskuskorttelin kääntöpaikka linjalle 8 puretaan sen jälkeen, kun Jätkäsaaren ympäri valmistuva lenkki valmistuu. Kääntöpaikkojen lopullisesta valmistumisaikataulusta riippuen liikennöinnissä saattaa olla jotain väliaikaisjärjestelyjä vaativia välivaiheita.

Kuva yllä: Kun Atlantinkadun silta valmistuu, linja 8 ajaa entiseen tapaan Saukonpaaden kääntöpaikalle ja linjat 7 ja 9 ajavat ”Jätkäsaaren lenkkiä”. Tämä johtuu siitä, ettei linjalla 7 ole mahdollista kääntyä Länsiterminaalilla rakennustöiden takia.

Kuva yllä: Valmiissa ratikkalinjastossa, kun Tahitinkadun kääntöpaikka valmistuu 2023, linja 7 ajaa Tahitinkadulle ja linjat 8 ja 9 Bunkkerille.

Siltatyömaa ei vaikuta liikenteeseen – paalutukset aiheuttavat jonkin verran melua

Kun Atlantinsilta rakennetaan, uusitaan ratikkalinjojen lisäksi myös rantojen tukimuurit ja niitä ympäröivät katualueet. Hankkeeseen uusitaan myös kunnallistekniikkaa ja valaistusta.

Sillanrakennuksen iso työvaihe on erityisesti sillan itäpään Valtamerilaiturin ja terminaali 2:n väliin rakennettavan paalulaatan teko. Sen päälle perustetaan silta ja katualue. Paalutukset aiheuttavat jonkin verran melua ja niitä tehdään arkisin klo 7-22 välillä. Rakennusvaiheeseen ei liity louhintaa tai räjäytyksiä.

Atlantinsillan työmaa ei vaikuta liikenteeseen ja mm. raitioliikenne jatkuu normaalisti. Alueelle tulee jonkin verran raskasta työmaaliikennettä, kun sillan kohdalle ajetaan mereen täyttöä proomuilla ja rekoilla. HSL tiedottaa mahdollisista lyhytaikaisista poikkeamista erikseen.

Atlantinsillan on suunnitellut WSP ja siltaa ympäröivät alueet ja rakenteet Ramboll. Urakoitsija siltahankkeessa on YIT Suomi Oy. Atlantinsillan rakentaminen saa Euroopan Unionin tukea osana Länsisataman ja Tallinnan satamatoimintojen kehittämisen Twin-Port-hanketta.

Kuva yllä: Havainnekuva valmiista Atlantinsillasta etelästä päin kuvattuna.