Kaupunginhallitus varasi alueen Kipparlahdesta asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitetun alueen suunnittelua varten

Esikaupungit
01. lokakuuta 2019
Kaupunginhallitus päätti varata asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitetun alueen suunnittelua ja selvitystöitä varten Herttoniemen Kipparlahdesta. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen, joka mahdollistaa Korkeasaaren eläintarhan uuden vastaanottorakennuksen rakentamisen. Kaupunginkansliaan valmistelllaan strategiaosastoa.

Helsingin kaupunginhallitus päätti varata asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitetun alueen suunnittelua ja selvitystöitä varten Herttoniemen Kipparlahdesta. Varausalue muodostuu asuntolaivoja palvelevasta yhteiskäyttöisestä ohjeellisesta kaavatontista, jolla sijaitsee laivalaituri sekä sen viereisestä vesialueesta. 

Kipparlahden alueella selvitetään mahdollisuuksia tehokkaampaan rakentamiseen. Tämä voi tarkoittaa muutoksia voimassa olevan asemakaavan mukaisten kelluvien asuntojen sijoittumiseen. Asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitettu alue tullaan jättämään Kipparlahteen mahdollisesti laadittavan asemakaavamuutoksen ulkopuolelle ja asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitettu alue luovutetaan voimassaolevan asemakaavan määräyksiä noudattaen. Mikäli nykyistä asemakaavaa päätetään muuttaa, asuntolaivojen lähiympäristö toteutuu kuitenkin erilaisena verrattuna voimassaolevaan asemakaavaan ja nykytilanteeseen.

Kipparlahden asuntolaivojen sijoittamiseen tarkoitetulle alueelle haettiin toteuttajaa avoimella hakumenettelyllä. Asuntolaivurit ry:n hakemus oli ainoa määräaikaan jätetty hakemus. Yhdistys täyttää hakuohjeessa asetetut yleiset kelpoisuusedellytykset sekä asetut vähimmäisvaatimukset. Se on toiminut aktiivisesti laiva-asumisen edellytysten kehittäjänä sen perustamisesta lähtien. Päällimmäisenä tavoitteenaan on ollut tuoda esille laiva-asumisen vastuullisuutta ja ekologisuutta.
Korkeasaareen uusi vastaanottorakennus

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen, joka mahdollistaa Korkeasaaren eläintarhan uuden vastaanottorakennuksen rakentamisen. Kruunusillat-hanke ja uusi raitiotieyhteys aiheuttavat tarpeen siirtää nykyinen vastaanottorakennus Korkeasaaren puolelle.

Mustikkamaan lounaisosassa sijaitsevaan nykyiseen vastaanottorakennukseen voidaan tarvittaessa myöhemmin sijoittaa esimerkiksi leikkipuiston vaatimia tiloja. Korkeasaari on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kaavamuutoksesta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Mustikkamaa on merkittävä ulkoilualue, jonne nykyinen kulku on Mustikkamaansillan ja Isoisänsillan kautta. Kruunusillat-yhteys yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Sen rakentaminen aloitetaan arviolta 2021.

Kaupunginkansliaan valmistelllaan strategiaosastoa

Helsingin kaupunginkansliaan valmistellaan uutta osastoa, joka vahvistaa kaupungin strategista suunnittelua ja johtamista. Strategista johtamista halutaan kehittää myös suhteessa digitalisaation ja kansainvälistymisen mukanaan tuomiin uudistumistarpeisiin sekä poikkihallinnollisten isojen hankkeiden ja toimialakohtaisten kärkihankkeiden käytännön toteutukseen. Strategiaosaston vastuualueita tulisivat olemaan myös tietohallinnon ohjaus sekä tilasto- ja tutkimustoiminta.
Kaupunginhallituksen käsittelemä hallintosääntö mahdollistaa kaupunginkanslian uudistamisen. Strategiaosaston on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 alussa. Tällä hetkellä kaupunginkansliassa on viisi osastoa: elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto, talous- ja suunnitteluosasto sekä viestintäosasto. Lopullisen päätöksen hallintosäännön muutoksesta ja uuden osaston perustamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.