Liikennejärjestelyihin parannuksia Hietaniemen ja Taivallahden välillä

Keskusta
02. lokakuuta 2019
Helsingin kaupunki suunnittelee parannuksia Hietaniemenkadun, Hietakannaksentien ja Merikannontien liikennejärjestelyihin Töölössä. Tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Helsingin kaupunki suunnittelee parannuksia Hietaniemenkadun, Hietakannaksentien ja Merikannontien liikennejärjestelyihin Töölössä. Tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä ohjata runsasta läpiajoliikennettä näiltä tonttikaduilta alueen pääkadulle, Mechelininkadulle. 

Pyöräliikenteen ja jalankulun kannalta suurin muutos olisi se, että pyöräliikenne siirrettäisiin erilliseltä pyörätieltä ajoradalle ja pyörätiet muutettaisiin jalkakäytäväksi. Tämä selkeyttäisi pyöräliikenteen ja jalankulun järjestelyjä ja toisi lisää tilaa sekä pyöräilijöille että jalankulkijoille. 

– Nykyiset liikennejärjestelyt ovat hankalat erityisesti risteyksissä, mikä näkyy myös onnettomuuksien kohtalaisen suurena määränä, kertoo liikenneinsinööri Teppo Pasanen

Autoliikenteen läpiajoa vähennettäisiin muuttamalla Merikannontie yksisuuntaiseksi Pohjoisen Hesperiankadun ja Kesäkadun välillä. Sallittu ajosuunta olisi pohjoiseen eli kohti Kesäkatua. Pyöräliikenteelle sallittaisiin ajo molempiin suuntiin, mikä mahdollistuu uuden tieliikennelain tullessa voimaan. Liikenneturvallisuuden ohella läpiajon vähentämisellä tavoitellaan alueen viihtyisyyden kohenemista. 

Hietaniemenkadulle on tehty kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa Hietakannaksentien ja Mechelininkadun väliselle osuudelle. Toisessa vaihtoehdossa pyöräliikenne käyttäisi yhteisiä kaistoja autoliikenteen kanssa ja toisessa vaihtoehdossa katuosuudelle merkittäisiin erillinen pyöräkaista länteen päin ja keskustaan suuntautuva pyöräliikenne käyttäisi nykyistä pyörätietä. Pyöräkaistan toteuttaminen vähentäisi kadun varresta noin 35 pysäköintipaikkaa.

Suunnitelmaluonnoksetkommentoitavina verkossa 20. lokakuuta asti

Uusia liikennejärjestelyjä voi kommentoida 20. lokakuuta asti kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi. Suunnitelmaluonnoksia esitellään lisäksi keskustakirjasto Oodin osallisuustila Bryggassa maanantaina 7. lokakuuta kello 17–19.

Suunnitelmaluonnoksista laaditaan palautteen pohjalta viimeistellyt ehdotukset päätöksentekoa varten. Muutostyöt on tarkoitus aloittaa ensi kesänä Hietaniemenkadun kunnostuksen yhteydessä.

Suunnittelun taustaa:

  • Suunnitteilla oleva reitti on osa tulevaa Munkkiniemenbaanaa. Nyt luonnostellut ratkaisut voidaan toteuttaa nopeasti, eivätkä ne vaadi isoja muutoksia katujen rakenteisiin. Mahdolliset isommat rakenteelliset muutokset reitille suunnitellaan myöhemmin pitemmän baanaosuuden suunnittelun yhteydessä. 
  • Ensi vuodelle suunnitellussa Hietaniemenkadun peruskorjauksessa uusitaan kadun alla kulkeva huonokuntoinen sadevesiputkisto, kunnostetaan kadun pohjoispuolella kulkevan jalkakäytävän kiveys sekä uusitaan erittäin huonokuntoinen koivurivistö kadun pohjoisreunalla. Koivurivistä on jouduttu jo kaatamaan useita lahoja puita. Remontti ei vaikuta kadun eteläreunan puurivistöön, joka uusittiin noin 25 vuotta sitten.


Lisää aiheesta:

Ota kantaa suunnitelmiin