Tanssin Talolle lisärahoitusta ja Kruununhakaan hotelli- sekä toimitilakortteli

Uutta Helsinkiä
08. lokakuuta 2019
Helsingin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.10. kaupungin talousarviota vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020 - 2022. Asia jäi kolmeksi viikoksi pöydälle ja asian käsittelyä jatketaan 28.10. Kaupunginhallitus päätti myös lisärahoituksesta Tanssin talolle sekä hyväksyi maankäyttösopimuksen tekemisen Kruununhaassa sijaitsevaan tonttiin, jonka rakennukset tulevat asuin-, hotelli- sekä toimitilakäyttöön.

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.10. kaupungin talousarviota vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020 - 2022. Asia jäi kolmeksi viikoksi pöydälle ja asian käsittelyä jatketaan 28.10. Kaupunginhallitus päätti myös lisärahoituksesta Tanssin talolle sekä hyväksyi maankäyttösopimuksen tekemisen Kruununhaassa sijaitsevaan tonttiin, jonka rakennukset tulevat asuin-, hotelli- sekä toimitilakäyttöön.

Tanssin talolle lisärahoitusta

Kaupunginhallitus hyväksyi Kiinteistö Oy Kaapelitalon lisärahoitusanomuksen Tanssin talon kohonneiden rakennuskustannusten kattamiseksi. Kaupunginhallitus korottaa kaupungin rahoitusosuutta Tanssin talo -hankkeessa yhteensä enintään 3,95 miljoonalla eurolla. Lisäksi kaupunginhallitus päätti Tanssin talo - hankkeen rahoitusta koskevan puitesopimuksen ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon rahoitusanomuksen mukaisesti hyväksyä 5,5 miljoonan euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisärahoituksen tarve johtuu muun muassa rakennusalan yleisen kustannustason noususta.

Kruununhakaan suunnitteilla hotelli- ja toimitilakortteli

Kaupunginhallitus hyväksyi maankäyttösopimuksen tekemisen Suomen valtion ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa liittyen Kruununhaassa sijaitsevaan tonttiin (tontti 91-1-18-3) ja asemakaavan muutosehdotukseen. Asemakaavan muutosehdotus koskee tonttia, jolla sijaitsee neljä rakennusta osoitteissa Mariankatu 23, Maneesikatu 7 sekä Liisankatu 8.

Uutta asuin-, liike- ja toimistokerrosalaa on 12 600 kerrosneliötä, josta vähintään puolet on osoitettava liike-, hotelli- tai toimitilaksi. Asukasmäärän lisäys voi olla enintään noin 100 asukasta. Korttelin rakennuksissa on toiminut aikaisemmin muun muassa maa- ja metsätalousministeriö.

Myllypuron asemakaavan muutos ja Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle  45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45135 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa alueen tehokkaampi maankäyttö sekä asuntotarjonnan lisääminen metroaseman ja Jokeri 2- raitiotielinjan sekä Metropolian uuden kampuksen läheisyydessä. 

Myös Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen hankesuunnitelma etenee valtuuston käsittelyyn. Uudisrakennukseen suunnitellaan tiloja varhaiskasvatuksen ja ala-asteen käyttöön 210 päiväkotilapselle sekä 120 perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaalle. Uusi rakennus korvaa nykyisen Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen tilat sekä Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien tilat. Tiloja voidaan käyttää joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.