Pieniä muutoksia raskaan liikenteen reitteihin Jätkäsaaressa

Jätkäsaari
11. lokakuuta 2019
Atlantinsillan rakentaminen Ahdinaltaan yli on alkanut. Siltatyömaa aiheuttaa muutoksia satamaan saapuvan raskaan liikenteen reitteihin niiden ajoneuvojen osalta, jotka eivät syystä tai toisesta pääse laivaan. Näiden ajoneuvojen osalta uudet liikennejärjestelyt ovat voimassa tammikuulle 2020 asti, jolloin kaikki sataman raskas liikenne siirtyy Tyynenmerenkadulle.

Sataman liikenne Melkinlaiturilla oli ennen siltatyömaata kaksisuuntainen, mutta on nyt kaventunut yksisuuntaiseksi. Tämän johdosta raskaan liikenteen ajoneuvot, jotka eivät syystä tai toisesta pääsekään laivaan ja joiden tämän johdosta pitää palata satama-alueelta takaisin katuverkkoon, tulevat väliaikaisesti kulkemaan Länsisatamankadun kautta. Aikaisemmin nämä raskaan liikenteen ajoneuvot ovat palanneet katuverkkoon Atlantinkadulta. Helsingin Sataman arvion mukaan raskaan liikenteen ajoneuvoja, jotka eivät pääse laivaan porttialueelta, on muutamia vuorokaudessa.

Siltatyömaa valmistuu kokonaisuudessaan alkuvuonna 2021. Siitä voit lukea lisää tästä uutisesta.