Honkasuolla kaadetaan puita uuden kadun alta

Honkasuo
17. lokakuuta 2019
Honkasuon puurakentamista kesällä 2019. Kuva: Susa Junnola
Kadun varsinaiset rakennustyöt alkavat ensi vuonna, mutta puut kaadetaan loppuvuoden aikana, jotta raivaustyö ei häiritse eläinten pesimärauhaa.

Honkasuolla kaadetaan puita alueelle rakennettavan Honkasuontien alta. Työt alkavat marraskuun ensimmäisellä viikolla. Kadun varsinaiset rakennustyöt alkavat ensi vuonna, mutta puut kaadetaan loppuvuoden aikana, jotta raivaustyö ei häiritse lintujen ja muiden eläinten pesimärauhaa.

Kadun linjaus kulkee liito-oravan ydinalueen vieritse ja osittain sen kautta. Aluetta raivattaessa ei kaadeta liito-oravan pesäpuita eikä puita, joiden juurelta on löydetty papanoita. Näin raivaus ei heikennä liito-oravan elinoloja. Alueella on tehty liito-oravakartoitus tänä vuonna, ja töille on saatu Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksyntä. Suunnitelmissa on huomioitu myös lahokaviosammaleen esiintymät Honkasuolla.

Honkasuontie rakennetaan Perhosenkierron ja Rajatorpantien välille ja se palvelee Honkasuon uutta asuinaluetta. Luoteis-Helsingissä sijaitsevalle Honkasuolle nousee 2020-luvun puoliväliin mennessä noin kahden tuhannen asukkaan asuinalue. Alueella painotetaan ekologisesti kestävää ja ilmastoviisasta rakentamista. Kaikki Honkasuon talot rakennetaan puusta.

Honkasuontien katusuunnitelma on nähtävillä 23.10–5.11.2019 kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa Sörnäistenkatu 1:ssä sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Honkasuontien ympäristön asemakaava on tullut voimaan vuonna 2015.

Lisää aiheesta:

Karttakuva työalueesta ja liito-orava-alueesta (pdf)

Honkasuontiensuunnitteluaineisto (katusuunnitelmaehdotus julkaistaan 23.10.2019)

Honkasuo Uutta Helsinkiä-sivustolla